Efterlysning – en branschstandard för finansiell konsumentinformation

Det långsiktiga sparandet

För några dagar sedan kom Finansmarknadskommitténs Rapport nr 10 som tar upp konsumentens informationsunderläge gentemot marknadens aktörer. Valfriheten har alltid ett pris – man måste vara välinformerad och intresserad för att fatta medvetna beslut. Regelverket kring finansiella tjänster har ökat markant, samtidigt som den teknologiska utvecklingen gjort det möjligt att sprida information på ett sätt som förr varit omöjligt. Produkterna som konsumenten ska ta ställning till har blivit mer komplexa vilket ökat informationsunderläget. Dessutom finns det ett flertal aktörer som vill ha en kundrelation kring informationsgivningen. Minpension, Morningstar, Söderberg & Partners Fondkollen, Finansportalen är exempel på aktörer som vill sprida information och öka vår kunskap med olika affärs- och intäktsmodeller. Det blir än mer komplicerat för den enskilde att sätta sig in i informationen och fatta medvetna beslut. Dessutom introduceras nya begrepp som investeringssparkonto och Norman-belopp där marknadens aktörer har olika åsikter. Nu senast när Söderberg & Partners lanserar en uppsättning kompletterande begrepp – kampen om kundernas förtroende hårdnar – speciellt kring den finansiella informationen.
 
Författarna introducerar ett nytt koncept som definierar beslutsprocessen i fyra trappsteg, baserat på vilket skede konsumenten befinner sig i inför ett val. Ansatsen motiveras med att informationsbehovet ser mycket annorlunda ut över processens cykel. För varje steg i trappan beskrivs konsumentens problem och vilken lagstiftning som är relevant, se figur

 

Källa: Finansmarknadskommitténs Rapport nr 10

Tekniken gör det fullt möjligt att på ett strukturerat sätt sprida informationen så att den blir jämförbar och billig. Lösningen stavas standard – för det krävs att parterna kommer överens. Titta på parallellen med en enhetlig standard för mobiltrafik GSM i början på 1980-talet. Utan den hade varken Ericsson eller Nokia varit de som de är idag, och vi konsumenter hade inte kunnat ringa till andra än de som hade samma operatör.
Min pension har en roll att samla viss typ av information kring våra pensioner men det är som namnet indikerar inte nödvändigtvis de som också ska vara navet för övrig finansiell information. Däremot skulle de kunna vara en administratör av ett nationellt fullmaktsregister. Något som naturligtvis inte bara behöver ha en standard utan också en affärsmodell som håller både för de som lämnar information och de som vill utnyttja informationen. Vill du prata branschstandard? Kontakta oss på Itello!