Business Model Finance om att anpassa sitt värdeerbjudande

Talarna på Business Model Finance berättade om sina utmaningar. Här är vår sammanställning och våra reflektioner.

AMF: Stora volymer kräver riktigt enkla produkter

Johan Sidenmark, vd på AMF, pratade om att det enda deras kunder vill vara säkra på är att pensionen kommer, när den kommer och att den helst blir större. Han tog också upp att för att kunna vara valbar i framtiden i de kommande upphandlingarna så är det nödvändigt att ha riktigt låga kostnader (och helst stora volymer). Då måste produkterna vara riktigt enkla! Helst ett avtal, en avgift, en utbetalning, ingen ersättningsmodell till förmedlare, en enkel till distributörer på fondsidan. Då blir det enkelt att förklara för kunderna, administrationen blir effektiv och det går att hålla låga kostnader som naturligvis gör att avkastningen efter avgifter blir högre.

Swedbank: Kunderna gör transaktioner via digitala möten

Catrin Fransson, affärsområdeschef på Swedbank, berättade att de har för många produkter. Så är det säkert, för har man bedrivit bankverksamhet i snart 200 år är det svårt att rensa om man inte måste. De senaste åren har kunderna i allt större omfattning valt att göra sina transaktioner via digitala möten, till exempel genom att skaka på telefonen för att få reda på sitt saldo eller flytta pengar genom att dra finger på skärmen. Det ställer helt nya krav på transaktionsprodukterna. Rådgivningsmöten sker fortfarande på bankkontoren, men frågan är väl om man behöver de gamla bankkontoren som hanterade pengar?

Länsförsäkringar Bank: Att bygga bank utifrån försäkringsbolag

Rikard Josefson, VD Länsförsäkringar Bank pratade om hur man bygger en bank utifrån ett försäkringsbolag. De vill bli bryta in på dagens oligopolmarknad och bli den femte storbanken.
Framgångsfaktorer:

  • Helhetslösning och enkelhet
  • Lokal förankring

Men räcker det? Nyligen valde ITP-nämnden att inte ta med Länsförsäkringar i ITP-upphandlingen. För att vara med i de allt mer prispressade upphandlingarna är låga administrativa kostnader och historisk avkastning ett måste för att kunna erbjuda tillräckligt låga avgifter och historisk avkastning. (Som naturligtvis inte säger någonting om framtiden). Om man inte är spelklar på alla delar av det långsiktiga sparandet, är man då ett realistiskt alternativ? Eller så är det inte så långsökt att Länsförsäkringar Bank blir distributör åt AMF och AMF Fonder inom avtalspensionsområdet trots att de har ett eget försäkringsbolag

SBAB: Öka kundförtroendet med kunddriven organisation

Carl-Viggo Östlund, vd SBAB, pratade om kundernas svikande förtroende mot storbankerna. 98 procent av bankkunderna har lågt förtroende avseende det räntegap som finns mellan bankernas inlåningsränta och den ränta som kunderna erbjuds. SBAB – ”Vi utmanar storbankerna”, kör samma race som Nordnet  – ”Unbank yourself” och Avanza – ”få ut mer av dina placeringar och ditt sparande” för att få kunderna att fundera på ett alternativ. Länsförsäkringar Bank – ”Byt bank – det är enkelt” är mer hands on och visar hur man faktiskt gör.

SBAB:s vision är att kundupplevelsen skapar en bra bank. Det gör man genom att skapa en ny kunddriven organisation och lägga produkt- och IT-utveckling i en enhet. Det kommer att skapa de rätta förutsättningarna för att erbjuda enkla produkter:

  • Rätt pris på bolånet direkt (de flesta vill inte hålla på att pruta och deala)
  • Bra ränta på sparkontot
  • Enkla och förutsägbara villkor
  • Inga bonusar! – ett tydligt avståndstagande från en företeelse som skapar irritation och underminerar förtroendet