Camilla Larsson: “Hela branschen skulle tjäna på gemensamma gränssnitt”

Camilla Larsson är affärsutvecklingschef på AMF. Vi genomförde en intervju med Camilla i samband med att AMF blev vår kund.

Branschen är färgad av att ha haft mycket pengar vilket inneburit möjligheten att bygga upp egna rutiner och processer under parollen ”vi är så speciella”. Men det tillhör den gamla tiden, det går inte att resonera så längre med dagens krav på låga avgifter.

Camilla Larssons andra tes är att branschen måste börja arbeta med gemensamma systemstandarder. Och bevekelsegrunden är densamma som när det gäller processer – det är effektivt och sänker kostnaderna för alla.

Varför ska en privatanställd arbetare flytta sin försäkring på ett sätt och en privatanställd tjänsteman på ett annat? Och varför jobbar den ena valcentralen enligt en viss teknisk standard, medan den andra arbetar efter en helt annan. Det är ineffektivt och ologiskt. För AMF innebär det extra kostnader för utveckling bara för att kunna hålla kontakt med olika system. Och i slutändan drabbar det ju kunden i form av kostnader eller långsam administration. Det är en utveckling i fel riktning.

Hon menar att det krävs ett långsiktigt perspektiv kring standarder. Hela branschen skulle tjäna på gemensamma gränssnitt och standarder som gör att bolag och valcentraler kan kommunicera. Lika viktigt är att det finns ömsesidig tillgång till information:

Det är inte information, processer eller standarder som vi inom branschen ska konkurrera med. Det är hur vi som bolag hanterar informationen och presenterar vårt erbjudande som är viktigt för kunden. Kundvärdet ligger inte i att vi låser in informationen och gör processen eller gränssnittet till en affärsidé.