Itello sammanfattar BMF 2013

På Business Model Finance fanns ett brett spektra talare från marknaden. Fyra producenter, två distributörer, en intresseorganisation och ett produktbolag samt finansmarknadsminister Peter Norman. Här kommer vår snabbsammanfattning av de utmaningar som aktörerna ser framför sig. 

Öka transparensen – förenkla och förtydliga kunderbjudandet 

Klicka på länkarna för att komma direkt till fördjupningsartiklar på Itello Insights!

Försäkringsbranschen fokuserar på förtroende

De utmaningar som sågs för försäkringsbranschen/förmedlarbranschen handlade mycket om förtroende. Förmedlarbranschen har sin grund i en gräddfilsmarknad för välbeställda, medan de idag vänder sig till ett betydligt bredare klientel. Hur når de nya kundsegment? Ändra på erbjudandet eller på distributionskanalen? Branschen behöver skapa förtroende och spridningen i kundnöjdhet. Stort behov av alternativ finansiering av vård i framtiden. Skulle finansieringen lösas med skattemedel skulle kommunalskatten behöva höjas med 13 procentenheter. Inom det här området kan förmedlare spela en viktig roll.

Vi såg fem övergripande punkter som försäkringsbranschen kommer att fokusera på:

1. Pedagogik

Det är svårt att förstå pensioner, sparande och vad man som konsument kommer att få ut som pensionär.

2. Konkurrens

Kollektivavtalsparterna snedvrider konkurrensen, utifrån förmedlarnas syn i alla fall.

3. Självreglering/självrannsakan 

Det har varit allt före enkelt att bli förmedlare. En sanering behövs för att få bort oseriösa lycksökare och ett införande av licenser, som man också ska kunna förlora.

4. Transparens

Branschen generellt behöver bli tydligare mot kund, framför allt vad det gäller kostnader. Förmedlarna behöver bli tydliga vad det gäller provisioner. Det är en fråga om förtroende att konsumenten  ska känna sig trygg i att mäklaren är oberoende i sin rekommendation av produkter. Konsumenten ska också kunna veta hur mycket mäklaren tjänar på affären.

5. Fri flytträtt

De flesta verkar tycka att det är en självklarhet, men att det finns risk för att den nya lagstiftningen inte går tillräckligt långt, t.ex. vad det gäller vilka avgifter som får tas ut. En känslig fråga är den om flytträtt inom de kollektivavtalade försäkringarna där förmedlarna vill att även dessa ska ingå i flytträtten, men där valcentralerna inte vill att de ska kunna flyttas (annat än mellan de bolag som valcentralen hanterar).