Peter Norman om konsumentens informationsunderläge

Finansmarknadsminister Peter Norman talade bland annat om att ta rollen som kundförträdare. Konsumenten har ett allt för stort informationsunderläge jämfört med aktörerna. Det gäller producenter som beskriver sina produkter och villkor på ett alltför komplicerat språk. Konsekvensen är att kunden inte förstår vad den köper och distributörer som inte presenterar vilka ersättningsmodeller eller intäkter de får om kunden accepterar förslaget. Vår tolkning är att finansmarknadsministern noga följer utvecklingen i Storbritannien kring införandet av Retail Distribution Review. 

Unn Edberg, Finanslivs chefredaktör, tog upp att aktörerna verkar i en förtroendebransch och diskuterade med Charlotta Carlberg, VD Sveriges Försäkringsförmedlares förbund, Christoffer Folkebo, VD Max Matthiessen och Gustaf Rentzhog, vd Söderberg & Partners.

I förlängning av förtroendediskussionen så analyserar och kommenterar vi på Itello Insights höstens kundhöjdhetsunderssökning av livbolagen från SKI. Skillnaderna i kundnöjdhet ökar både inom privat- och företagsmarknaden och det blir större skillnad mellan bolagen. Med ökad flytträtt ser vi att det borde vara viktigt för aktörerna att verkligen förstå vilka förväntningar kunderna har för att inte göra dem besvikna. Om det är utebliven avkastning, dålig service eller ointresse skiljer sig säkert ifrån fall till fall. Att de sociala medierna får allt större påverkan även vid finansiella beslut borde få varje affärsutvecklare att tänka igenom erbjudandet och kundrelationerna en gång till.