Förtroendet måste öka – står affärsmodellen i vägen?

Paneldiskussion om förtroendet för branschen och vad som kan göras för att öka det. Behöver banker och försäkringsbolag ändra sitt erbjudande, sitt sätt att ta betalt eller sina kundkontakter för att förtroendet ska öka? Och kan vi vänta oss lagstiftning framöver som kan påverka våra affärsmodeller? Hur ser förtroendet för de finansiella marknaderna i stort ut?

Finns förebilden till starkare konsumentskydd i Storbritannien?

Peter Norman var tydlig vid Sveriges Konsumenters och Råd & Röns konferens om ökat konsumentskydd i oktober 2012.

”Konsumenterna är alltid i underläge. Det gäller i synnerhet på finansmarknaden. Så kallade bankrådgivare borde heta banksäljare istället, eftersom det är vad de är. Få sparare känner till att hälften av deras värdeökning på ett fondsparande över 40 år går till banken eller förvaltaren med den vanliga fondavgiften på 1,5 procent per år.”

Vi skrev om begreppen rådgivare vs. säljare här på Itello Insights i inlägget Lyft kundperspektivet i affärsmodellsutvecklingen tidigare i år, och Annika Creutzer lyfte redan 2009 fram två rapporter från Finansinspektionen i artikeln Bankrådgivarna: Vi är säljare i SvD Näringsliv.

Peter Norman lovade också att regeringen ska fortsätta att på olika sätt stärka konsumenternas position på finansmarknaden på bekostnad av producenterna. Det är inte helt osannolikt att han tittar på utvecklingen i Storbritannien där RDR – Retail Distribution Review har till syfte att öka transparensen i prissättningen kring finansiell rådgivning – tydlighet kring den tjänst de erbjuder och professionellt agerande. Lagstiftningen trädde i kraft vid årsskiftet 2012/2013. Lyssna på en sammanfattning av de första sex månaderna med RDR från Maricia Cantor-Grable – Prudential 
Det frivilliga Normanbeloppet är ett sätt för aktörerna att möta kraven på ökad transparens, men frågan är om det räcker?

I Sverige har vi just nu ett förslag från Finansinspektionen om provisionsförbud för oberoende mäklare. Det innebär att diskussionen om det verkligen finns oberoende mäklare eller om inte alla är knutna på ett eller annat sätt till ett eller flera, ibland konkurrerande, försäkringsbolag. Nyligen presenterade Livförsäkringsutredningen sitt förslag på fri flytträtt där de olika parterna verkar stå långt ifrån varandra. Otydliga spelregler och förväntad ökad reglering och kontroll ger en rad utmaningar för aktörerna att utveckla sin affär. Ofta tar man företagets bästa resurser till att lösa utmaningarna och glömmer bort att utveckla erbjudandet till kunden. 

Läs hela artikeln och fler på Itello Insights: Finns förebilden till starkare konsumentskydd i Storbritannien?
Bankrådgivare vs banksäljare
Framtidens tillsyn av livförsäkringssektorn

Efterlysning – en branschstandard för finansiell konsumentinformation

För snart två år sedan kom Finansmarknadskommitténs Rapport nr 10 som tar upp konsumentens informationsunderläge gentemot marknadens aktörer. Valfriheten har alltid ett pris – man måste vara välinformerad och intresserad för att fatta medvetna beslut. Regelverket kring finansiella tjänster har ökat markant, samtidigt som den teknologiska utvecklingen gjort det möjligt att sprida information på ett sätt som förr varit omöjligt. Produkterna som konsumenten ska ta ställning till har blivit mer komplexa vilket ökat informationsunderläget. Dessutom finns det ett flertal aktörer som vill ha en kundrelation kring informationsgivningen. Minpension, Morningstar, Söderberg & Partners Fondkollen, Finansportalen är exempel på aktörer som vill sprida information och öka vår kunskap med olika affärs- och intäktsmodeller. Det blir än mer komplicerat för den enskilde att sätta sig in i informationen och fatta medvetna beslut

Christina Lidenius VD Svensk Försäkring pratade på DI Försärking den 29/1 2014 om att det bör finnas ytterligare ett steg 0 Uppmärksamma, dvs att göra oss medvetna om att att vi förmodlingen har ett behov eller snarare kanske att hantera vårt ointresse

Läs hela artikeln på Itello Insights Efterlysning – en branschstandard för finansiell konsumentinformation