SPP - Distribution och individualisering

För ett livbolag som SPP som inte har egen distribution blir det strategiskt viktigt att hitta företagets rätta plats i värdekedjan samt hitta rätt väg från produkt och slutkund. SPP arbetar också hårt med att förädla sina fondprodukter och göra dem mer individualiserade utan att behöva höja avgifterna.

Nya sätt att se på kunderna

Sarah McPhee var en av talare på DI Försäkring 6/2 2013. Då talade hon om att den traditionella pensionspyramiden som introducerades för snart 30 år sedan är förlegad. Vi måste ta ett mycket större ansvara själva för vårt liv som pensionärer – även ekonomiskt. När pensionspyramiden introducerades var den allmänna pensionen av större betydelse än den är idag för de som spara till pensionen. Dagens pensionssparare är mer som svampen, fezen eller kanoten. Idag är tjänstepensionen, det egna pensionssparandet, ägande och belåning av fast egendom, eventuell arv från våra föräldrar, det som kommer att avgöra hur livet kommer att se ut för oss som pensionärer. Inte den allmänna pensionen som det är för folkpensionärerna och dagens pensionärer. Kundens behov av ekonomisk trygghet på ålderdomen är med andrar ord mer än allmän pension och tjänstepension och privat pensionssparande 

 Läs hela artiklen Nya sätt att se på kunderna på Itello Insights

I kampen om kunderna är vikten av effektiv distribution central

Att börja spara tidigt är lika med att spara länge vilket ger ett stort sparande. Men de senaste tio åren har andelen av de som sparar i privat pensionssparande minskat bland dem som är mellan 20 och 35. En av de stora fördelarna med privat pensionssparande är att sparandet är tidsbundet till 55 års ålder och utbetalning under minst fem år. Görs sparandet med låga avgifter blir det naturligtvis mer över att leva på.

 Men.

Andelen som sparar minskar, men det säger inte något om hur mycket de som faktiskt sparar avsätter. Produkten är intressant, liksom förvaltningsformerna och de intäkter som de ger. Traditionell försäkring, fondförsäkring och depåförsäkring gör att aktörerna kan erbjuda olika paketeringar till olika målgrupper. Om de har distributionskraften.
Här är ett par intressanta artiklar på Itello Insights
Privat pensionssparande minskar bland unga
Kampen om kunderna - vikten av effektiv distribution
Kunderna allt tydligare i sina val kring det långsiktiga sparandet

Lyft kundperspektivet i affärsmodellsutvecklingen

Hur kommer det sig att vi inte gör fler aktiva val i något som de flesta vet är viktigt för dem? Personförsäkring och pensionssparande är fortfarande diffusa lågintresseprodukter. Bilen, hemmet och resan är många gånger bättre försäkrade än vi själva. 
Läs hela artikeln Lyft kundperspektivet i affärsmodellsutvecklingen!  på Itello Insights.


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]