Det viktigaste från paneldiskussionen

Lotta Lovén deltog även tillsammans i en paneldiskussion med Peter Wiklöf, VD på Ålandsbanken, där man diskuterade synen på egenutvecklade lösningar kontra möjligheten att accelerera sin innovationskraft i samarbeten och konstellationer med pigga start-up bolag och andra aktörer. 

Båda parter menade att de såg partnerskap som en naturlig del sina digitaliseringsstrategier med tanke på hur mycket som händer på marknaden just nu och såg det som orealistiskt att de skulle kunna driva all innovation i egen regi och samtidigt ha kraft förvalta och vidareutveckla underliggande system. Peter poängterade dock samtidigt att Ålandsbanken idag också agerar i den andra rollen eftersom man säljer sin teknikstack och branschkunnande till bolag som vill etablera sig på marknaden. Här finns säkert en intressant möjlighet för de etablerade aktörerna framöver kunna paketera digitaliserade bank- och försäkringstjänster med bakomliggande back-office stöd som kan OEMas/White lablas till nya marknadsaktörer med starka varumärken eller nischerbjudanden.

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.

Tillbaka till Business Model Finance 2016.