Business Model Summit 2011

Nästan 1 miljon norrmän har små pensionspotter från flera olika arbetsgivare hos flera olika pensionsbolag. Tillsammans utgör dessa små pensionspotter nära 150 miljarder kronor. Det är något som den norska pensionsförvaltaren Silver har tagit fasta på och skapat en mycket framgångsrik affärsmodell kring. Genom att utnyttja den fria flytträtten av pensionspengar från tidigare arbetsgivare har Silver slagit sig in på den mest traditionella av marknader – pensionsmarknaden.

Den ökande förändringstakten i ekonomin innebär både utmaningar och möjligheter för ditt företag – kundkrav förändras, nya konkurrenter ritar om marknadslandskapet, ny affärslogik ställer nya krav på företagets processer. Listan kan göras lång. Att långsiktig konkurrenskraft kräver kontinuerlig utveckling är oomtvistat – men för att säkerställa snabbfotade företag krävs kraftfulla verktyg som gör innovation enkelt! Processen att flytta sina pensionspengar till Silver har man förenklat till den grad att det räcker med att skicka ett SMS så samlas alla små potter med pensionspengar i ett enda bolag – något som ger den enskilde spararen både bättre översikt och en bättre avkastning på pensionspengarna.

Silver är utmanaren som ingen av de stora, starka spelarna såg komma! På Business Model Summit får du tillfälle att lyssna till en inspirerande föreläsning av Mikkel Berg, vd för Silver som berättar om hur Silvers affärsmodell är strukturerad och hur han med sådan framgång lyckats exekvera på den!

Konferensen leds av Linus Malmberg och Björn-Erik Willoch från Cordial Business Advisers.