Business Model Summit 2012

Att vara affärsmodellutmanare på en marknad kräver en långsiktigt hållbar innovationsförmåga – för även utmanare bygger över tid upp ett strukturellt arv som driver ökade kostnader och riskerar att fastna i gamla tankemönster i synen på kundnytta och produktutveckling. Avanza Bank är fast beslutna att behålla positionen som utmanare på den svenska bankmarknaden med de lägsta avgifterna idag, imorgon och om 100 år. Men hur säkerställer man det? Vilka investeringar måste man ta idag för att säkerställa kostnadseffektivitet om tio år? Och hur behåller och förstärker man innovationsförmågan över tid?

Försäkringsbranschen verkar på förändringens marknad som kräver att affärsmodellen är lika flexibel som marknaden är dynamisk. Kontinuerlig prispress, förändringar i värdekedjan, nya tvingande lagar som i ett slag förändrar förutsättningarna för den verksamhet man bedriver. Avanza och alla andra försäkringsbolag står inför samma utmaningar. En av våra slutsatser är att det krävs ett flexibelt IT-system som bas när distributionskanaler, intäktsmodeller och produkterbjudande behöver anpassas över tiden.

Allt fler aktörer väljer att inspireras på Business Model Summit och Cordial för att initiera arbetet med att ta fram de nya affärsmodellerna. Det leder till att vi på Itello kan visa hur vi stödjer värdeerbjudanden med en effektiv administrativ lösning som bygger på tio års utveckling av vårt erbjudande. Missa inte Business Model Summit 2012 den 21 november på Cirkus.