Analys och insikter

Innehållet på DI Försäkring speglade till stor del det vi på Itello känner är viktigt och återkommande i vår dialog men försäkringsmarkandens aktörer: 

  • Digitalisering
  • Myndighetsregleringar och regelefterlevnad
  • Provisionsförbudet
  • Förbättrad kundupplevelse.

IT allt viktigare
Som deltagare på tidigare evenemang är min känsla att IT har blivit en allt viktigare fråga för de flesta bolagen. Så var inte läget för 10 år sedan åtminstone så speglades det inte i det som då sades på konferenserna. IT har kommit ur garderoben som en möjliggörande till nya affärsmodeller istället för att vara en resursslukare med höga kostnader. Allt oftare nämner de talare som är med att IT kommer vara en viktig del av den framtida leveransen. I pensions- och försäkringsbranschen så materialiseras produkterna och erbjudandet i IT-systemen, på samma sätt som inom övriga finansbranschen.

Verksamheten och IT blir ett
Självfallet så blir vi på Itello mer påverkade av IT-frågorna, vårt fokus. Vi ser också möjligheten att leverera den lösning som branschen behöver, inte bara IT-stöd för de ibland tråkiga administrativa processerna utan också det stöd som behövs i de nya affärsmodellerna. Vikten av att leverera kundnytta och en bättre kundupplevelse med hjälp av IT var det flera talare som påminde om.

Digitalisering som Itello tolkar det är inte bara automatiserad distribution av pensions- och försäkringsprodukter utan också automatisering av hela processen från sälj till försäkringsfall och utbetalning. Det är viktigt att hela processen håller ihop för att de administrativa processerna ska kunna automatiseras och slutkunden ska kunna få en bättre kundupplevelse. Här sitter Itello i en unik position med goda erfarenheter av att automatisera administrativa rutiner för branschen. Vår satsning fortsätter inom detta område. Våra kunder ska kunna känna sig säkra på att Itello kan leverera den effektivaste automatiseringen och den smartaste digitala distributionen. Det som krävs för att leverera de nya erbjudandena och hålla kostnaderna nere framöver.

Ökad automatisering kräver fördjupad kunskap
Itello har under det senaste decenniet hjälp våra kunder att effektivisera sin administration för att sänka kostnaderna.  De ärenden som måste handläggas manuellt blir då undantag i flödet i processerna. När ”enkla” och repetitiva handläggningsärenden försvinner och de komplexa ärenden är de som behöver handläggas ökar kravet på att handläggare har full förståelse för produkten, företagets processer samt hur kunder valt att konfigurerar Inca. 

Tillbaka till DI Försäkring

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.