Negativa räntor och börsfall – Hur hamnade vi här och vart är vi på väg?

Ta del av vår Product Manager Erik Jacobssons sammanfattning:

Anna Öster, Chefsekonom Länsförsäkringar, redogjorde för läget utifrån makroekonomiska faktorer. Hon konstaterade att vi under en lägre tid har haft ett läge med negativa räntor och fallande börser och det mesta tyder på att vi kommer att ha ett lågränteläge under en lång tid framöver. Vi har samtidigt en situation med skakiga marknader och dessutom med en hög korrelation mellan dessa. Det är med andra ord en utmanande situation för livbolagen.

USA och Kina
I världsekonomin oroar USAs och Kinas ekonomier, medan Europa går bättre och där framför allt Sverige visar upp en stark tillväxt. I den amerikanska ekonomin går tillverkningssektorn inte särskilt bra, men däremot går tjänstesidan allt bättre. Utvecklingen på arbetsmarknaden är stark och det sker en långsam konjunkturåterhämtning. Den kinesiska marknaden bromsar in och har mjuklandat och det finns inte någon kraschlandning inräknade i de makroekonomiska siffrorna. Ändå överraskade Kina 2015 negativt, men det är en utveckling som inte drivs av realpolitiska faktorer. Oron kring utvecklingen i Kina och dess spridningseffekter ökar osäkerheten på världsmarknaden.

Europa och Sverige
För Europa ser situationen stabil ut, både för företag och hushåll. Den svenska marknaden kommer framöver att drivas allt mer av inhemsk efterfrågan, samtidigt som det fortsatt ser ljust ut för exportmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden är stark, men inflationstrycket är lågt.

ECB och svenska Riksbanken kommer sannolikt fortsätta sänka räntan ett tag till. Vi har en låg kärninflation (rensad från olja, livsmedel, räntor mm) och kommer så förmodligen att ha under en lång tid framöver.

Slutsatsen av Annas genomgång blir att utmaningarna för livbolagen kommer att bestå under en lång period, med svårigheter att få en bra avkastning på kapital och därmed uppfylla utfästa garantier. Detta i kombination med en allt mer prispressad och förmodligen också en mer avreglerad marknad kommer att ställa allt högre krav på kostnadseffektiv förvaltning.

Läs mer på Itello Insights: Ökad digitalisering påverkar allt fler och ger låg inflation

Tillbaka till DI Försäkring

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.