Solvens II och uttagstid för tjänstepension

Erik Jacobsson rapporterar från föredraget av Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen.

Solvens II

Solvens II är nu på plats i Sverige och EU. De första svenska rapporteringarna kommer att ske under våren.

Alla försäkringsbolag berörs med undantag av små bolag. Däremot kommer övergångsregler att gälla för bolag som förmedlar tjänstepensioner. Bolagen har rätt att ta fram egna beräkningsmodeller, som ska godkännas av Finansinspektionen.

Ett antal egna modeller har inkommit och dessa bereds just nu av Finansinspektionen.

Erik Thedéen konstaterade att Solvens 2-regelverket bidrar till att förbättra relationen mellan tillsyn och kommersiell verklighet och att försäkringbolag av naturen är betydligt mer stabila än banker.

Uttagstid

Idag tillämpas med stöd i Inkomstskattelagen i regel tidsbegränsade uttag av pensionen, ofta under korta perioder. Fördelen är en ökad flexibilitet, men på bekostnad av att det är svårt för den enskilde individen att överblicka effekterna av uttaget. Risken är att denne tar ut kapitalet under allt för kort period och får mindre att leva för när tjänstepensionen upphör.

En övergång till livslånga uttag innebär en tydligare och mer överblickbar situation för individen. Det innebär också ett lägre sparande för kollektivet och möjligheter till mer långsiktiga placeringar.

Erik Thedéen menar att tjänstepensionssystemet borde gynna ett långt arbetsliv. Idag motverkas detta av 55/5-regeln i Inkomstskattelagen.

Läs mer om våra kunder som påverkas av Solvens 2 och IORP

Tillbaka till DI Försäkring

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.