Hur gör du kunderna delaktiga?

Förtrendet är bland kunderna är lågt, även i de ömsesidiga bolagen. Vilka möjligheter finns då att involvera kunderna i verksamheten? Danniel Everman, vd Transforamtor design – har samarbetat med flera av de stora försäkringsbolagen och gjort 100-tals intervjuer med bolagens kunder. Han delar med sig av sina insikter om pensionskundernas behov, förväntningar och beteenden.

På Itello Insights finns ett par artiklar som handlar om bolagens dialog med kunderna.

Digitaliserad individuell rådgivning – en bricka i spelet om avtalspensionen

I början av mars 2012 skrev Pensionsnyheterna att Söderberg & Partners kommer att lansera ett elektroniskt rådgivningsverktyg specialiserat för de kommande upphandlingarna inom SAF-LO och ITP, Det här gör att kampen om vem som blir vinnare på förändringens marknad hårdnar när kunddialogerna ställs mot varandra. I ena änden – producenterna AFM och Alecta som enbart förlitar sig till masskommunikation, låga eller lägst avgifter och ingen rådgivning. I andra änden – rådgivarna som S&P och bankerna som erbjuder individuell rådgivning digitalt eller personligt, bredare utbud. Läs hela artikeln

Förändringarna går allt fortare – nytt teknikskifte skapar nya förutsättningar

Det kommer i stor sett en rapport i månaden om att förändringarna går allt fortare. Inom det långsiktiga sparandet var det en stor utmaning att få de batchorienterade systemen att kunna svara på frågor från kunder som vant sig vid att få svar direkt via dator och internetportaler. Försäkringsbolag och banker utmanades av internetaktörer som Nordnet och Avanza som på bara några år fått lika stora premieintäkter som etablerade aktörer. Och det här är bara början. Läs hela artikeln

Kundernas beteende ändras på nolltid – även vid köp av finansiella tjänster

En undersökning visar att 83 procent av köparna påverkas i sina val av vad andra känner och tycker via digitala kanaler. För finansiella tjänster använde kunderna 8-12 källor innan beslut togs. Läs hela artikeln.