Försäkringsbolagens affärsmodellsutmaningar

På Business Model Summit i november inspirerades vi framför allt av Mikkel Berg från Silver som poängterade vikten av lättförståeligt kundspråk, bättre översikt och tydlighet i kunddialogen. Som en direkt uppföljning av Business Model Summit anordnader vi på Itello, i samarbete med Cordial, ett frukostseminarium den 7 mars 2011. Fokus på seminariet låg på affärsmodeller och trender inom det långsiktiga sparandet, deltagarna fick svar på frågor som:
•Hur möter gammal sparandelogik den nya tekniken?
•Vilka är trenderna inom det långsiktiga sparandet?
•Hur kan du dra nytta av den nya tekniken för att tydliggöra erbjudandet och förenkla kunddialogen?
•Hur utvärderar du affärsmodellen och plattformen för ditt erbjudande inom det långsiktiga sparandet?