Framtidens personriskmarknad

Johan Gunnarsson vice VD på Bliwa, definierade ett segment av livförsäkringsmarknaden. Det gillar vi! Då är det lättare att vara överens om vad vi pratar om.  Segmentet definieras av möjligheten att försäkra sig mot en plötslig och oförutsedd händelse som drabbar dig som person. I begreppet inkluderar Bliwa dödsfall, sjukdom, olycksfall och inkomstbortfall. På Itello Insights kan du följa vår bevakning av personriskmarknaden.

Vi fick även se en trendspaning kring tillväxt för personriskförsäkring i dimensionen hur de initieras. Ett annat sätt att definiera områdena för tillväxt är möjligheten till att påverka produkternas utseende och valmöjligheterna att ta risk och prissättning.

Störst möjlighet att bestämma vilken risk man vill ha finns i den individuella försäkringen. Där finns ofta ett omfattande behov av att ställa frågor för att kunna genomföra hälsodeklarationen som sedan ligger till grund för riskbedöming och prissättning. Den här initiala delen av processen sker oftast via blanketter som far likt en ping pong-boll fram och tillbaka mellan försäkringsbolaget och den potentielle kunden.

Här finns stora kostnadsbesparingar att göra. Läs mer på Itello Insights Dags för ett helt nytt sätt att hantera hälsodeklarationer

För gruppförsäkring handlar det mer om att förenkla och effektivisera processen för att godkänna hälsodeklarationen. Därefter handlar det mer om att prissätta riskerna. Vi har sett ett par exempel på ”partnerskap” mellan försäkringsgivare och gruppföreträdare som vi tycker är intressanta. Ett är där eventuellt överskott i kollektivet efter administration av skadeutfall går tillbaka till kollektivet/gruppen. Det kan ske direkt till gruppföreträdaren eller genom sänkta premier – eller i vissa fall avgiftsbefrielse.

Vi tror att vi kommer att få se fler och olika exempel på lojalitetserbjudanden i framtiden. Den som äger kundrelationen kommer att måna om att behålla och stärka kundrelationen. Hur kommer valcentralerna att utveckla sina erbjudanden? De skulle kunna agera som en aggregator likt Pricerunner, Compriser eller Mina Försäkringar. Kommer valcentralerna någon gång att bli som en aggregator där man erbjuder alla som omfattas av avtalspension att teckna en sjukvårdsförsäkring, kompetensgaranti eller bo kvar-försäkring? Eller är det fackförbunden som vässar sitt medlemserbjudande med olika typer av personriskförsäkringar? Återigen handlar det om olika roller och kundvärde i värdekedjan!