Framtidens tillsyn av livförsäkringssektorn

Martin Noréus från Finansinspektionen sammanfattade hur framtidens tillsyn av livförsäkringssektorn kommer att vara – proaktiv, beslutsam och tydlig. Det är främst inom tre områden man kommer att fokusera på tillsynen:

  • Långsiktigt hållbara affärsmodeller
  • Riskhantering
  • Konsumentinformation

Långsiktigt hållbara affärsmodeller

På Itello Insights kan du läsa mer om affärsmodeller för branschen, vilka utmaningar aktörerna står inför och hur nya aktörer utmanar etablerade värdekedjor och aktörer. På Itello är vi övertygade om att vinnarna på förändringens marknad är de som har ett lika flexibelt system att administrera sin verksamhet med som affärsmodellerna är dynamiska.

Vi tror fortfarande att Finansmarknadsminister Peter Norman sneglar på vad man gjort i England för att öka transparensen och öka tydligheten till kund genom införande RDR.

Riskhantering

Riskhantering är ett område med många dimensioner. Livslängdsrisk som är livförsäkringsbolagens ursprung och blå ocean. Därför känns det extra roligt att presentera ytterligare en aktuarie på Itello, Jenny Olsson, som tidigare arbetat på AMF.

Riskhantering kan även avse administrativa och operativa risker. Vi på Itello har under 15 år effektiviserat de administrativa processerna för en växande skara livförsäkringsbolag. Under åren har vår produkt blivit allt mer etablerad och välbeprövad för livbolag. Att välja Itello som leverantör och att ansluta sig till den administrativa standard vi erbjuder sänker de administrativa och operativa riskerna. I de flesta fall innebär det även att man ersätter en föråldrad stordatormiljö med en modern och framtidssäkrad teknisk miljö.   

Konsumentinformation

2012 nominerades nystartade Brummer Life till Guldkanten i SPV:s tävling som lyfter fram goda exempel på enkel, tydlig, överskådlig och nytänkande information om pensioner. Motiveringen löd: ”Med utgångspunkt i marknadens bästa exempel har Brummer & Partners utarbetat ett pensionsbesked som sticker ut. Man har tagit nya grepp och inte backat för att tänka nytt i sin strävan att nå sina kunder med både lättillgänglig, utförlig och saklig information om deras pensionssparande.” Kul att en ny aktör och vår kund sätter en helt ny standard för vilken information som bör finnas i värdebeskeden. Brummer migrerade sitt försäkringsbestånd till Inca under 2011 från en white labelaffär administrerad av Folksam.