Program Livdagen 2013

Under dagen kommer du att lyssna till en rad intressanta talare. Vi listar här alla talarpunkter och tips om relevanta artiklar på Itello Insights, där du alltid kan ta del av nyheter, kommentarer och analys av våra kunders marknad.

Hur ser framtidens tillsyn för livbranschen ut?
Martin Noréus, områdeschef, Försäkring och fond, Finansinspektionen
Finns förebilden till starkare konsumentskydd i Storbritannien?

Hur kan pensionsinformationen bli bättre?
Gunnar Olsson, vd, Konsumenternas försäkringsbyrå
Efterlysning – en branschstandard för finansiell konsumentinformation

Diskussion:
Hur skapar vi tydlighet och transparens – vilka är de största utmaningarna?
Panel
: Nils Bacos, författare och folkbildare på pensionsområdet; Monika Rappe, COO och ansvarig för Kunderbjudandet i SPP koncernen; Charlotta Carlberg, vd, Sfm; Helena Palmgren, vice vd, Brummer Life; Martin Noréus, Finansinspektionen
Finns förebilden till starkare konsumentskydd i Storbritannien?
Itello sammanfattar BMF 2013: Ö
ka transparensen – förenkla och förtydliga kunderbjudandet

Analys:
Hur väljer kunderna i dag och i morgon – trad eller fond?
Walter Nuñez Ovtcharenko, ansvarig för fond- och försäkringsanalys på Söderberg & Partners
Generationsfonder- ett enkelt val – men förstår kundern vad de valt?
Generationsfonder – ersättare till bankerna tradlivprodukt?
Vem vinner på den nya ITP-upphandlingen?

Har garantierna ett värde för kunden?
Daniel Eriksson, produktdirektör, Folksam
Vi öppnar för aktiv dialog kring det kollektiva sparandets unika …

Diskussion:
Trad eller fond – vad talar för/emot respektive sparform i ett längre perspektiv?
Panel: Lars-Åke Vikberg, vd, KPA Pension; Jörgen Svensson, vd, Länsförsäkringar Liv; Bo Ågren, affärschef, Skandia med flera…
Generationsfonder – ersättare till bankerna tradlivprodukt?
Innebär Pensionsålderutredningen sotdöden för livbolagen
Fora och Collectum undrar vem som ska leverera traditionell försäkring i framtiden

Så ser framtidens riskförsäkringsmarknad ut?
Johan Gunnarson, vice vd, Bliwa Livförsäkring
Nya initiativ för att diskutera välfärden
Personriskmarknaden

Hur överlever man på en mogen kryssvalsmarknad – utmaningar och möjligheter?
Ingvar Skeberg, vd och grundare av Clearly Strategi & Kommunikation
Hur överlever du på en mogen kryssvalsmarknad ?
Hur ser framtidens kundmöten ut inom avtalspensionsområdet?
Nu börjar kampen om kunderna inom SAF-LO
Nya utmaningar för bolagen inför SAF-LO

Så arbetar vi med hållbarhetsstrategier i praktiken
Eva Axelsson, hållbarhetschef, KPA Pension
Itellos hållbarhetsarbete

Vi kommer under hösten fortsätta att skriva artiklar som har direkt anknytning till innehållet på Livdagen.

Här är länken till Livdagen 2013 på Svenska Nyhetsbrev hemsida 

Anmäl dig till Livdagen