Hur överlever du på en mogen kryssvalsmarknad ?

Vi gillade vad Ingvar Skeberg berättade om inför anslutningen till SAF-LO.  Kryssvalslogiken kommer att spela en allt större roll på den svenska tjänstepensionsmarknaden. Då är anslutning ett intressant alternativ till upphandling. Det längre tidsperspektivet och en allt mer aktiv flyttmarknad gör att det bör finnas plats för fler alternativa både aktörer och förvaltningsformer. Tyvärr är det 22 aktörer som kommer att konkurrera om 16 procent av premierna enligt Ingvar Skeberg.


Publicerad med tillåtelse av Clearly Strategisk Kommunikation AB

Ingvar Skeberg presenterade sju saker att fundera på de aktörer som vill ansluta sig:

  • Värdera effekterna av slopade obligatoriska omval
  • Värdera flyttmarknadens ökade betydelse
  • Värdera värdet av sparbeteendet
  • Titta längre bort
  • Reflektera över hur den förändrade värdekedjan påverkar dig
  • Vad innebär begränsningar för ickevalsbolag
  • Ställ krav på avtalsparterna

Då gäller det att har ett tydligt budskap till en väl definierad målgrupp.

Entréfondslösningarna vi har sett med stor aktieandel i början borde utmanas av andra typer av glidbanor. Alla som funderar på hur deras entréfondlösningar ska se ut borde läsa artikeln ”The Glide path Illusion” av Rob Arnot från Research Affiliated. Rob Arnot visar att en omvänd glidbana garanterat ger högre avkastning än den etablerade. Även en konstant 50/50 portfölj med årlig rebalansering ger högre avkastning. Bara en aktör har det alterntivet i ITP!

Vissa aktörer har prata generationsfonder med sina kunder – sparlogiken är lätt att förklara och enkel att förstå. Du kan ha samma dialog inom avtalspensionen fondförsäkring och inom premiesparandet. Då ligger bankerna bra till för att öka sina marknadsandelar.