Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

Walter Nuñez från Söderberg & partners talade om utmaningarna för livbolagen. En viktig poäng var att livbolagen borde agera i den egna blå oceanen – livslängdsförsäkring och inte försöka konkurrera i den röda oceanen med effektiv och god riskjusterad avkastning. Där finns det ett otal aktörer och prispress från indexnära förvaltning och börshandlade ETfer

En relevant fråga är om livbolagen är om är bästa på att utföra kapitalförvaltning. Bankernas fondbolag blev konkurrensutsatta genom att bankerna började erbjuda andra eller externa fonder i sina fondtorg. Plötsligt försvann monopolet och bankernas fondbolag etablerade externa fondtorg som en distributionskanal förutom genom den egna bankkontoren och det egna försäkringsbolaget. Är det inte dags att se äver värdekedjan och separera sparandet och livslängdsantaganden? Prispressen på sparande i fonder har nått vägs ände och nu kommer allt fler börshandlade fonder ETFer med en helt ny kostnadsstruktur och utmanar fondbolagen. Det vi ser i USA och UK är förmodligen bara en tidsfråga innan vi “blir” med det i Sverige. 

Ett sätt att hitta tillbaka kan vara att använda Blue Ocean Strategy och metoden  metoden Strategy Canvas för  jämföra fondförsäkring med traditionell försäkring. Ganska snart kommer du att hitta vad som bör eleimineras, miska, öka och skapa något som särskiljer. Det bör helst vara något som kunderna vill ha och som inte det andra alternativet kan erbjuda. Fundera på vilken kundnytta det ger och vad kunden kan vara beredd att betala för det. 

Blue Ocean Strategy, som bygger på 15 års forskning och studier av över 150 företag, utmanar företag att bryta sig ut ur den mördande konkurrensen, den röda oceanen, genom att skapa ett eget marknadsutrymme, en blå ocean, där konkurrensen är irrelevant.

I de röda oceanerna är branschgränserna definierade och accepterade och spelets konkurrensregler är kända. Här försöker företagen vara bättre än sina rivaler för att ta en större del av marknadens efterfrågan. När marknaden får allt fler aktörer blir möjligheterna till vinster och tillväxt begränsade. En obarmhärtig konkurrens färgar den röda oceanen blodröd.

En blå ocean däremot är en outnyttjad marknad där man skapar en ny efterfrågan och möjligheter till en mycket lönsam tillväxt. Vissa blåa oceaner har byggts upp utanför de existerande branschgränserna men de flesta har omskapats från röda oceaner genom att branschgränserna utökats. I de blåa oceanerna har konkurrens ingen betydelse därför att spelets regler ännu inte är fastlagda.