Hur får vi en bättre sparandemarknad

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen talade om rådgivningsmarknaden, som FI tycker fungerar dåligt och behöver regleras. Problemet är att den rådgivning som bedrivs idag inte är oberoende och inte heller transparent för kunderna.

Finansinspektionen anser att en oberoende rådgivning skulle fylla en viktig roll på sparandemarknaden – en komplex marknad där konsumenterna har ett stort informationsunderläge gentemot producenter av sparprodukter och som samtidigt får ta ett allt större ansvar över sin ekonomiska framtid. Enligt FIs egna undersökningar har rådgivningskunder en överexponering mot dyrare produkter jämfört med kunder som gjort egna val och som i större utsträckning placerat sitt sparande i lågkostnadsprodukter, såsom indexfonder.

Den rådgivning som erbjuds i dag styrs, enligt FI, av andra incitament än vad som är bäst för kunden. Framför allt handlar det om provisioner från produktföretag och FI förespråkar därför ett förbud mot alla provisioner i samband med investeringsrådgivning, portföljförvaltning och förmedling av livförsäkringar med sparandeinslag.

Itelo Insights Fri flytträtt och provisionsförbud två av många utmaningar
Itello Insights Finns förebilden till starkare konsumentskydd i Storbritannien?

Läs mer på Itello Insights Hur har den konkurrensutsatta pensionsmarknaden i Norden förändrats?

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.

Tilbaka till Terminsstart Pension VT 2016