Nya förutsättningar på marknaden

Moderator, Mikael Nyman, inledde med att beskriva den rådande prispressen på marknaden och konstaterade att försäkringsbolagen antingen måste ro medströms eller motströms, d.v.s. acceptera marknadsläget och anpassa sig till de förhållanden som nu gäller eller kämpa emot genom att hålla kvar vid en högavgiftsstruktur.
Trenden är tydlig, både avgiftsuttag och provisioner sänks vid nya upphandlingar, men även befintliga avtal och produkter kommer att beröras av prispressen. Trots låga marginaler finns det dock möjligheter att tjäna pengar även på den kollektivavtalade marknaden, men enligt Mikael krävs det:

  • Ökade volymer
  • Effektivisering
  • Kostnadsbesparingar
  • Digitalisering 

 

Itello Insights Nya utmaningar för bolagen inför SAF-LO
Itello Iinsights Så ska Sidenmark sänka spararnas avgifter med 40 procent

Itello Insghts Digitaliserad individuell rådgivning – en bricka i spelet om avtalspensionen

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.

Tilbaka till Terminsstart Pension VT 2016