Nytt avtal inom PA-16

Anna Odhner, pensionsexpert och ombudsman på SACO, redogjorde för det nya avtalet. Även om inte alla parter har skrivit på ännu gäller avtalet från och med årsskiftet. Det nya PA16-avtalet, är en premiebestämd lösning som försäkringsbolagen kan erbjuda via ett anslutningsförfarande, vilket innebär att alla bolag som uppfyller villkoren får vara med.

Itello Insights Hur överlever du på en mogen kryssvalsmarknad ?
Itello Insights Anslutning inom SAF-LO ger den fria flytträtten ett nytt ansikte
Itello Insights Generationsfonder – ett enkelt val! Men förstår kunden sitt val?

Nyheter i avtalet är en uppdelning i avdelning I och II, likt ITP-avtalet, där avdelning I är ett helt nytt avtal för arbetstagare födda 1988 eller senare. En genomgripande tanke med det nya avtalet är att främja ett längre arbetsliv och därmed en längre period för intjänande av pension. Detta har gjorts genom att möjliggöra intjänande från första dagen oavsett ålder upp till LAS-åldern (för närvarande 67 år) för Avd I.

En annan nyhet är att flytträtt, inom avtalsområdet, införs för delar av kapitalet. Här återstår dock en del arbete med hur själva flyttregelverket ska utformas, så bedömningen är att flytträtten inte kommer att vara på plats förrän tidigast vid årsskiftet.

I det nya avtalet införs en möjlighet till delpensionering genom Ålderspension Flex. Det innebär i korthet att en extra avsättning på 1,5 procent av hela den kontanta lönen görs. Denna del av pensionen har flexiblare uttagsmöjligheter, från 61 år och under ett år eller längre, och ger därmed en möjlighet till minskad arbetstid, efter överenskommelse med arbetsgivaren. Alternativt kan den extra avsättningen användas för att förstärka ålderspensionen.

I övrigt införs bättre villkor för intjänande vid sjuk- eller föräldraledighet.

Itello driver sedan några månader tillbaka ett gemensamt projekt med våra kunder kring hanteringen av det nya PA16-avtalet. Vi har för avsikt att se till att tillhandahålla det stöd för de nya produkter som behövs för att kunna vara med i upphandlingen och kunna hantera de premier som kommer in vid halvårsskiftet. Tillsammans med våra kunder bevakar vi utvecklingen i flyttfrågan och har även där för avsikt att leverera en systemlösning när flyttregelverket väl är på plats.

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.

Tilbaka till Terminsstart Pension VT 2016