Finland har också undertecknat FATCA-fördraget

Det långsiktiga sparandet

Den 1:a juli började FATCA att gälla. Men Sverige och USA har än så länge inget avtal på plats. Den preliminära överenskommelsen gör att svenska finansiella institut redan nu kan registrera sig hos den amerikanska skattemyndigheten som institut som inte behöver följa den amerikanska lagstiftningen.Tanken är med det är att de svenska aktörerna ska rapportera till den svenska skattemyndigheten – Skatteverket, som sedan rapporterar till den amerikanska skattmyndigheten. Det var i vart fall andemeningen med det avtal som Sverige och USA undertecknade i slutet av april 2014. Enlig ett pressmeddelande från Regeringskansliet i april 2014 gick det då “inte att säga när avtalet kan undertecknas och bli slutgiltigt klart.”

Idag den 2 juli 2014 hade 34 länder undertecknat avtalet – bland annat de Danmark, Norge och Finland. Följ den senaste utvecklingen över vilka som undertecknat FATCA här

Branschstandard underlättar rapporteringen av FATCA

FATCA killed my foreign account
Följer du utvecklingen av rapporteringen av FATCA?

Innehållet i det svenska avtalet kommer att offentliggöras efter att avtalet har undertecknats men innebär att finansiella företag i Sverige blir skyldiga att lämna uppgifter enligt FATCA till Skatteverket, som i sin tur kommer att skicka uppgifterna vidare till USA. En uppgift för Skatteverket att få till är vilka försäkringar och pensioner som omfattas. Sverige har med våra premeibestämda och fonderade system överlåtit investeringsbeslut till individen vilket inte sker i lika stor omfattning i de övriga nordiska länderna. Vi och våra kunder, liksom de försäkringsbolag som fixar filerna till Skatteverket själva, väntar på besked så att vi kan anpassa filerna som ska skickas in på nyåret 2015.

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.