Finns förebilden till starkare konsumentskydd i Storbritannien?

Det långsiktiga sparandet

Peter Norman var tydlig vid Sveriges Konsumenters och Råd & Röns konferens om ökat konsumentskydd i går.

”Konsumenterna är alltid i underläge. Det gäller i synnerhet på finansmarknaden. Så kallade bankrådgivare borde heta banksäljare istället, eftersom det är vad de är. Få sparare känner till att hälften av deras värdeökning på ett fondsparande över 40 år går till banken eller förvaltaren med den vanliga fondavgiften på 1,5 procent per år.”

Vi skrev om begreppen rådgivare vs. säljare här på Itello Insights i inlägget Lyft kundperspektivet i affärsmodellsutvecklingen tidigare i år, och Annika Creutzer lyfte redan 2009 fram två rapporter från Finansinspektionen i artikeln Bankrådgivarna: Vi är säljare i SvD Näringsliv.

Peter Norman lovade också att regeringen ska fortsätta att på olika sätt stärka konsumenternas position på finansmarknaden på bekostnad av producenterna. Det är inte helt osannolikt att han tittar på utvecklingen i Storbritannien där RDR – Retail Distribution Review har till syfte att öka transparensen i prissättningen kring finansiell rådgivning – tydlighet kring den tjänst de erbjuder och professionellt agerande. Lagstiftningen träder i kraft vid årsskiftet 2012/2013. Det frivilliga Normanbeloppet är ett sätt för aktörerna att möta kraven på ökad transparens, men frågan är om det räcker.

I Sverige har vi just nu ett förslag från Finansinspektionen om provisionsförbud för oberoende mäklare. Det innebär att diskussionen om det verkligen finns oberoende mäklare eller om inte alla är knutna på ett eller annat sätt till ett eller flera, ibland konkurrerande, försäkringsbolag. Nyligen presenterade Livförsäkringsutredningen sitt förslag på fri flytträtt där de olika parterna verkar stå långt ifrån varandra. Otydliga spelregler och förväntad ökad reglering och kontroll ger en rad utmaningar för aktörerna att utveckla sin affär. Ofta tar man företagets bästa resurser till att lösa utmaningarna och glömmer bort att utveckla erbjudandet till kunden. 

Alla har under ett par år pratat om nya produkter under utbetalningsperioden. Många har sneglat på utvecklingen i Storbritannien och nu verkar det hända saker kring produktutvecklingen av individualiserade garantiprodukter och distribution av dem. Vi följer utvecklingen, så fortsätt att läsa artiklarna på Itello Insights.  Boka in Business Model Summit den 21 november 2012 – där kommer ni att få ta del av det senaste inom det långsiktiga sparandet 

Ta del av vad RDR innebär i UK