Flexiblare pensionsålder krävs när fler vill jobba efter 65

Det långsiktiga sparandet

Fler skulle vilja jobba vidare efter 65 års ålder om arbetsförhållanden samt möjlighet att arbeta deltid och möjlighet till flexibel arbetstid förbättras. Det visar en enkätundersökning som Pensionsmyndigheten låtit göra och som redovisas i rapporten “Skäl till att gå i pension eller inte.” 

En fråga som diskuteras politiskt är vad som skulle få människor att jobba längre. Svaret på den frågan i undersökningen är det större ekonomiska utbytet av att arbeta, möjlighet att arbeta deltid och möjlighet till flexibel arbetstid. Högre tjänstemän och chefer tenderar att gå i pension sent, medan kvinnor med låg utbildning, tunga jobb och hälsoproblem tenderar att gå i pension tidigt. ”Undersökningen bekräftar att det finns en norm i Sverige om att gå i pension vid 65. De vanligaste orsakerna till att människor går i pension är möjligheten att få mer tid till fritid, familj och vänner, möjligheten att få tjänstepension samt att man helt enkelt länge planerat sin pension till 65”, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling, i en kommentar.

I Norge har man redan infört både flexiblare pensionsålder och möjligheten till att vara pensionär och samtidigt jobba lite mindre. Det ger individen möjlighet till en flexibel övergång från ett aktivt liv som arbetstagare till pensionär. Det ställer självklart krav på effektiv administration av försäkrings- och pensionsavtal både vid pensionstillfället och undet utbetalningperioden. Det orsakar stora utmaningar men skapar också möjligheter för aktörerna när de står inför att införa ökad flexibilitetet i sina existerande system för utbetalning. Anpassa själva i många system eller ansluta sig till en leverantör som levererar standard för branschen i ett och samma system.
Bilindustrin visar att det går att hitta samarbetsformer trots att man konkurrerar på samma marknad. Läs mer om vilka möjligheter vi ser inom försäkringsbranschen i artiklen “Kris skapar samarbeten för överlevnad!”