• se
  • en
  • no

Flyttmarknaden – andelen flyttar minskar – regeringen styr upp

Flyttmarknaden minskar och utgör 12 procent av de inbetalade premierna på tjänstepensionsmarknaden. Konkurrensverket ser risk för inlåsningseffekter och regeringen föreslår i en promemoria ett tak för de avgifter som får tas ut vid en flytt.

Nu har vi sammanställt statistiken från Svensk Försäkring för 2016. Totalt inbetalade premier minskade ca 6 procent från 203 250 MSEK till 90 978 MSEK. Andelen flyttar minskar och utgör knappt 12 procent av de inbetalade premierna. Konkurrensverket kom med en rapport i december 2016 fram till att det finns risk för inlåsningseffekter vid flyttar.

Läs mer om det på Itello Insights: Höga flyttavgifter skapa låsningar

Nu föreslår regeringen i en promemoria, ett tak för vilka avgifter som får tas ut i samband med flytt av pensionsförsäkringar. Större delen av lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Ta del av promemorian från Finansdepartementet

Vilka är vinnare och förlorare på flyttmarknaden?

Eftersom det totala nettobeloppet minskar jämfört med 2015 är det generellt sett lägre volymer för alla aktörer. Defaultbolagen Alecta och AMF minskar sina nettoutflöden. Bland aktörerna med nettoinflöde minskar Nordea kraftigt men från höga volymer.

Innebär det här att flödena har normaliserats med de transaktionskostnader/flyttavgifter som finns i samband med flyttar? Kommer lägre avgifter vid flytt öka andelen? Eller finns det ett samband mellan rörligheten på bolånemarknaden och flytt av tjänstepensioner? Även om kombinationserbjudanden av typen "flytta din tjänstepension hit så får du lägre ränta på bolånet" är förbjudna så finns det naturligtvis kunder som ser fördelarna med att samla både sparande och bolån på ett och samma ställe.

Kundnöjdheten minskar

Itello har under flera år följt hur kundnöjdheten förändras för livbolagen och förmedlarna. De är trots allt våra kunder och vi vill gärna se att deras kunde inte lämnar dem.

SEB har haft nettoutflyttar de senaste fem åren - i år fick det en rejäl sänkning av kundförtroendet. Vi följer utveccklingen. För visst borde det vara så att ett lägre kundnöjdhetsindex leder till att kunder flyttar. Eller så är man kvar som kund - men missnöjd för att flyttavgiften är för hög.


Regulatoriska krav på branschens molnlösningar
Regulatoriska krav hett ämne på Morning Insights​Över 100 personer hade samlats till höstens Itello Morning Insights. Microsoft i egenskap av[...]
Fem regelverk som skapar utrymme för innovation
Fem regelverk som skapar utrymme för innovation  På frukostseminariet Morning Insights presenterade Dr Åke Freij sin syn på hur livförsäkringsbranschen[...]
Digital Trends in Life and Pension
Morning Insights - Digital Trends in Life and Pension Analysföretaget Celents försäkringsanalytiker beskrev på ett frukostmöte idag sin syn på[...]