Fondavgifterna fortsätter att öka men spararna väljer smart

Det långsiktiga sparandet

I en undersökning som AMF presenterade tidigare i april visar de att fondavgifterna fortsätter att öka och att de har gjort det i stort sett kontinuerligt sedan 2005. De visar även att fondbolagen har tagit fram nya produkter som de har prissatt högre och att fondutbudet har ökat med åttio procent från 1 222 MSEK till 2 210 MSEK.

Riktigt intressant blir det när man visar kapitalviktade avgifter för Sverigefonderna. Det visar de faktiska avgifterna i de fonder spararna faktiskt valt eller möjligen blivit med om man har en allokeringstjänst eller en fond-i-fond. Grafen nedan är från undersökningen och visar att spanarna har valt fonder med låga avgifter framför allt vid val av utländska aktiefonder. Intressant är också att de verkar ha valt de dyraste aktieindexfonderna. Tyvärr finns det ingen jämförelse mellan den avkastningen och avgifterna – men väl mellan fondernas avgifter och volatilitetet. En jämförelse mellan avgifter och avkastning över tid är intressant men vi har full förståelse för avgränsningen.

AMF gör det inte men vi visar gärna en anledning till varför den kapitalviktade avgifterna är betydligt lägre – enligt undersökningen är den genomsnittliga avgiften för utländska aktiefonder 1,54 procent. AMF har valt att erbjuda AMF Aktiefond Världen till 0,40 procent dvs till en tredjedel av snittavgiften i kategorin.

Nu har även de andra aktörerna utländska fonder med låga avgifter  och Assets Under Management AUM i paritet med AMF. Exempelvis Folksam LO världen, som nu förvaltas av Swedbank Robur som haft en Total Expense Ration TER är 0,40 %, SPP med sina generationsfonder som har stor utländsk exponering har även de 0,40 % i TER. Ingen av retailbankerna ligger i närheten av dessa avgifter för sina egna fondbolags erbjudanden – men som vi tidigare resonerat kring är det en dold kostnad för bankkontoren inbakad i fondavgiften och vi fört ett resonerat kring differentierad prissättning även i bank. Ytterligare en aspekt är i hur det kapitalviktade valet ser ut eg vad finns det i fondkassen när man kommer till kassan. Ett sätt att möta kritiken är att göra som Avanza att erbjuda noll i avgift för sina fonder. OM det är vägen framåt förde vi ett resonemang om det i november 2011.

Vi skulle önska en sak till – att vi kan se avgifterna för altarnativet till att spara i fonder – traditionell försäkring och deras historiska avkastning och volatilitet.