Fördelarna med anslutning inom SAF-LO

Det långsiktiga sparandet

Den 11 juni anordnade vi ett seminarium för våra kunder inför det nya avtalet inom SAF-LO . Här sammanfattar och kommenterar vi vad Hans Gidhagen berättade om Svenskt Näringslivs syn på beslutsprocessen.

Hans Gidhagen redovisade erfarenheter från den nyligen genomförda upphandlingen av försäkringsgivare för ITP1, som kanske också blir nyheter i upphandlingen inom SAF-LO:

  • Alla bolag måste lämna uppgifter till Collectum för jämförelser av hur mycket pension det blir under utbetalningstiden
  • Kvarståendemöjlighet i alternativ som inte längre är upphandlat (premier även fortsättningsvis)
  • Kollektiv flytträtt tas bort som krav i upphandlingen

Fortsatt fokus på livslängdsantaganden

För snart två år sedan fokuserade media på hur skillnader i livbolagens livslängdsantaganden påverkade avtalade livsvariga pensionsutbetalningar. Det är naturligtvis viktigt för avtalspensionsområdet eftersom avtalspensionerna i huvudsak betalas ut livsvarigt. Frågan har blivit allt mer aktuell med de vinstutdelande bolagen, då en antagen lång genomsnittlig livslängd kan uppfattas som en dold avgift.

Fackliga företrädare flaggade redan för två år sedan att man i upphandlingen av SAF-LO ska fokusera på bolagens skilda livslängdsantaganden. I ITP-upphandlingen resulterade det i krav på öppet redovisade pensionsnivåer, vilket kan ses som ett ganska modest krav på försäkringsgivarna. Det blir intressant att se om kraven blir de samma i upphandlingen av SAF-LO som för ITP.

Upphandling pressar priserna men leder till ständiga omval

Kvarståendemöjlighet i alternativ som inte längre är upphandlat kan ses som ett första steg bort från upphandling och mot anslutning. Den stora fördelen med upphandling har naturligtvis varit att pressa priserna medan den negativa effekten har varit att de anställda tröttnat på att utsättas för ständiga omval, vilket i hög utsträckning gynnat det så kallade ickevals-alternativet.

När man uppnått de stora vinsterna med upphandling – lägre avgifter – är det naturligt att Svenskt Näringsliv deklarerat anslutningsförfarande som sin ståndpunkt. Det blev också en realitet en vecka efter vårt seminarium med Hans Gidhagen.    

Anslutning kräver bearbetning av ickeväljarna

I överenskommelsen mellan parterna ingår att försäkringsbolagen via Fora får möjlighet att göra en årlig bearbetning av ickeväljarna.

Kombinationen av en helt konkurrensutsatt premiebaserad pensionsplan utan lönetak, anslutningsförfarande, flytträtt och med bearbetningsmöjligheter av ickeväljare borde förändra förutsättningarna radikalt för livbolagen. Det skapar möjligheter att långsiktigt bygga pensionskapital och lönsamhet inom detta marknadssegment.

Blir anslutning ny standard inom avtalspension?

Är det här ett test inför anslutning inom ITP när nuvarande avtal går ut? Blir anslutning den nya standarden inom avtalspension? Då kommer vi att få se en ökad konkurrens av de aktiva väljarna och naturligvis aktiviteter för att få fler att göra aktiva val. Om det är bra eller inte har vi ingen åsikt om. En slutsats som vi gör är att AMF:s kunder kommer att bearbetas av olika företrädare för att flytta sitt upparbetade kapital och nya premier. Om bästa alternativet är att göra ett aktivt val av AMF eller annat bolag är en annan fråga men att rörligheten mellan bolagen kommer att öka med anslutning är vi säkra på. Låt oss hoppas på att det är på goda grunder.