Försäkring 2.0?

Det långsiktiga sparandet

Friendsurance har utmanat den etablerade affärsmodellen för försäkringsbolag. Som första bolag har de introducerat begreppet online peer-to-peer försäkring. De kombinerar sociala medier och nätverk med försäkringsverksamhetens kärna – att ta och fördela risker inom kollektivet. 

Det är den nya valutan ”trust”- förtroende mellan individer som skapar förutsättningarna för denna affärsmodell. Communities som Airbnb för bokning av boende eller Über, för att boka en taxi, bygger de på att förtroende skapas mellan erbjudare och mottagare. När det gäller Friendsurance handlar det om att ta med personer som du litar och har förtroende för – ”trust” eftersom ni tar delar risken för att få betala försäkringsersättning.

De har redan fått en efterföljare i Storbritannien, Guevara – som pressar bilförsäkring premierna genom att skapar grupper av bilägare som om de är skadefria får tillbaka överskottet genom sänkta premier nästa år. 

Vem kommer med nästa innovation inom försäkringsbranschen?

Båda aktörerna skapar en relation till försäkringstagaren och försäkringsbolagen står inför valet att se peer-to-peer-aktörerna som en ny distributionskanal eller som en konkurrent till den egna distributionen. Lägg till generellt sett lågt förtroende för försäkringbolagen, ökad digitalisering i sammhället, en framtid med provisionsförbud, krav på ökad transparens i erbjudanden och avgifter samt hur prisjämförelsesajter kommer att utnyttjas, så har vi en “perfekt storm” inom försäkringsbranschen 

Prisjämförelsesajter revolutionerar distributionen av personriskprodukter 
Antalet prisjämförelsesajter inom försäkringsområdet ökar i hela Europa
Ökad digitalisering påverkar allt fler och ger låg inflation

Försäkring 2.0?

Kunder ansluter sig genom att bilda enskilda försäkringsnätverk och kan på så sätt sänka sina årliga premier. För varje kund som du skaffat till ditt närverk och som förblir skadefri för du sänkt premie på nästa års premie. Upp till 50 procent! 

Den sanna ömsesidiga tanken i ny förpackning – du tar med personer som du bedömer ansvarsfulla. Ni gör ett gemensamt litet försäkringsåtagande (max 30€) för otur kan alla ha ibland. Ju fler kunder du skaffar via ditt nätverk, desto större ekonomisk buffert skapar du för eventuella skadeersättningar. Försäkringsgivaren behöver enbart reglera större ersättningskrav. Behöver bufferten inte användas, återbetalas den i form av lägre premier nästa år. Med tio personliga återförsäkrare kan du få upp till 50 procent rabatt på nästa års premie, enligt Friendsurances hemsida.

En effekt av det nya sättet att bedriva verksamheten är att kunderna lär stanna länge eftersom alternativet förmodligen alltid blir dyrare. Kunderna kommer förmodligen att prata med sina bekanta om fördelen med att känna varandra och de låga avgifterna. För vem vill inte slippa betala onödigt mycket för något de verkligen behöver – ett adekvat försäkringsskydd. 

Varför fungerar det för Friendsurance?

Friendsurance har funnit att personliga försäkringsnätverk ger ett antal kostnads​​minskande effekter:

Minskat bedrägeri – Bedrägeri minskar återbetalning och därmed rabatten på premier. Det har en stark moralisk effekt. Du tar inte med personer du inte litar på och du tänker dig för innan du förstör för dina vänner

Bättre riskurval – Försäkringstagare använder privat information för att avgöra vem man ska kontakta. Det öppnar för personer med låga riskprofiler och stänger ute den med dåliga riskprofiler

Minskade administrationskostnader – små anspråk hanteras i nätverket med hjälp av de försäkringsåtagande personerna gjort mot varandra. Enbart de större anspråken hanterad av försäkringsbolaget

Minskade försäljningskostnader – modell ger incitament för viral tillväxt – såväl oralt som digitalt. Det minkar kostnaderna för kundanskaffning

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter.