Försäljning av Danica Pension ritar om kartan - igen

I förra veckan öppnade Danske Bank upp för att sälja sin hela försäkringsrörelse - Danica Pension. Det här ritar om kartan helt och hållet för kampen om kunderna inom det långsiktiga sparandet.

Vi analyserar inte anledningen till försäljningen men konstaterar ändå att Danske Bank efter eventuell försäljning fortfarande har en effektiv distributionsapparat och "äger" sina kunderrelationer. De kommer att kunna skapa ett försäkringstorg där flera försäkringsgivare finns och skapar effektiva erbjudanden kring försäkring och långsiktigt sparande för olika kundsegment. Vi har skrivit om öppna värdekedjor och försäkringstorgen som en naturlig fortsättning på förändringen av värdekedjan. Läs gärna vår intervju med Jan Ridderwall om en "Öppen arkitektur för bättre erbjudande till kunden" och vår artikel "Från slutna till öppna värdekedjor".

För potentiell köpare är det naturligtvis viktigt att säkra långsiktig tillgång till Danske Banks distributionsapparat för att generera premieintäkter och att effektivisera administrationen för att sänka kostnaderna. Av tabell nedan framgår det att Danica är ett av de större bolagen på den konkurrensutsatta marknaden för pensioner.

De senaste 15 åren har annars de flesta bolagsaffärerna handlat om konsolidering bland försäkrings- och bankassuransbolagen. Det finns säkert olika anledningar till förvärven men ökade premieintäkter/marknadsandel verkar vara en av de drivande faktorerna snarare än effektiviserad administration. Det visar de analyser vi gjort av bolagens driftskostnader. Sammanställningen nedan visar några förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:

2012 - Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2009 - Moderna Försäkringar/Aspis
2008 - Folksam/KP
2007 - Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 - Old Mutual/Skandia
2001 - Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 - Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 - Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 - SEB/Trygg Hansa

Ytterligare en förändring verkar vara på gång på den svenska marknaden. Det är norska DNB som vill sälja sitt svenska försäkringsbolag SalusAnsvar. Enligt artikeln har livaffären inte utvecklats som ägarna önskat.

Utmaningarna för branschen kommer att fortsätta och vi är övertygade om att vi kommer att få se fler förändringar bland aktörernas affärsmodeller när de positionerar sig i de nya värdekedjorna. Tidigare i år såg vi att Folksam sålde av sitt bestånd av IPS till Indecap. Flera aktörer har beslutat sig för att inte längre erbjuda traditionell försäkring som produkt. Regeringen skapade en ny sparform, investeringssparkontot,  från januari 2012 för långsiktigt sparande och finansministern Peter Norman var tydlig med att han förväntade att den finansiella paketeringen skulle vara gratis.

Vi är övertygade om att det blir allt viktigare att ha ett tydligare fokus på hela affären. Naturligtvis de komponenter som ska skapa värdeerbjudandet till identifierat kundsegment, distributionskanal och intäktsmodell. Men för att kunna vara flexibel i sitt erbjudande är vi övertygade om att man måste säkerställa rätt processer, kompetenser och IT-system för att göra administrationen så effektiv som möjligt för att generera det resultat som krävs. Oavsett om det är aktieägare eller försäkringstagare som är ägare.

Intervjuv med Jan Ridderwall och öppna strukturer för kundanpassade erbjudanden
Från slutna till öppna värdekedjor


Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]