Skandia fortsätter att renodla sin verksamhet

Konsolideringen på den Nordiska försäkringsmarknaden fortsätter. Skandia säljer av en del av sin affär i Danmark efter en tid av minskad efterfrågan av produkter med traditionell livförsäkringsförvaltning.

Skandia forsätter att renodla sin verksamhet. 2011 avvecklade Old Mutal Skandia Lifes unit-linked verksamhet i Finland. Nu avyttras verksamheten med garantiprodukter i Danmark till Nordic Insurance Consolidation Group - NICG.

Itello Insights: Skandia avvecklar sin verksamhet i Finland

Vi har sammanställt premierna för den konkurensutsatta marknaden i Norden och jämförde Skandias marknadsandel i respektive land av nyteckande premier. 2009 verkar vara ett toppår för verksamheten i Danmark. Enligt ett pressmeddelande ökade premierna 34 procent 2014 vilket innebär att den danska verksamheten ökar sina marknadsandelar igen. 

I pressmeddelandet från Skandia framgår det att "De danska kunderna har genom åren i allt mindre utsträckning efterfrågat traditionell livförvaltning och det danska livbolaget är stängt för nyteckning sedan 2001.

– Marknaden i Danmark skiljer sig en hel del från den svenska. I Danmark fokuserar vi sedan länge på tjänstepension kopplat till fondförsäkring och hälsoförsäkringar, säger Skandias koncernchef Bengt-Åke Fagerman. Att avyttra livbolaget är ur koncernens perspektiv ett exempel på hur vi renodlar vår verksamhet för att skapa en enklare och tydligare organisation."

Läs mer om Skandias renodling: Skandia renodlar i Danmark – säljer livbolag

Konsolidering på den nordiska marknaden

Sammanställningen nedan visar förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:
2015 - Pensionskassorna DIP och JØP går samman
2013 - Folksam/SalusAnsvar(DNB)
2012 - Pensions Fennia+Pensions Tapiola
2012 - Folksam/Salus Ansvar
2012 - Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2012 - Old Mutual (Skandia Life Finland)/OP-Pohjola
2009 - Moderna Liv/Aspis Liv
2009 - Chesnara/Moderna Liv (Glittnir)
2008 - Folksam/KP
2007 - Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 - Old Mutual/Skandia
2005 - Swedbank/Hansabank (Swedbank Life)
2001 - Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 - Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 - Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 - SEB/Trygg Hansa

Fortsätt att följa förändringarna på den Nordiska livförsäkringsmarknaden. Läs mer på Itello Insights!

Danske Bank säljer Danica Pension i Sverige
Danske Bank säljer Danica Pension i SverigeUnder Almedalsveckan snackades det i smyg om en förestående försäljning av Danica Pension i[...]
AI Pension lämnar över till Skandia
AI Pension lämnar över till SkandiaArkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina[...]
AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
AP Pension köper Skandias verksamhet i DanmarkYtterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.Våren[...]

Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]