Förvaltade ETF:er utmanare och möjlighet för fondförvaltarna

Det långsiktiga sparandet

Analysfirman Morningstar uppskattar att portföljen av förvaltade ETF;er är sannolikt mellan 40 -100 miljarder USD. Tillväxten i produktsegmentet har vuxit 43 procent de senaste 12 månaderna och nästan 2/3 av strategierna har startat efter 2004. 30 procent av strategierna är yngre än tre år. Bara det att Morningstar har producerat två rapporter under 2012 om “Managed EFTs” tolkar vi som att de ser en stor erfterfrågan av information. De byggger nu upp nya index som följer en rad förvaltningsstrategier för att skapa änny större efterfrågan på informationen.

I Sverige har vi sett en ökning både av antalet tillgängliga EFTer och emittenter. Allt fler aktörer öppnar upp och erbjuder handel med ETFer och parallellt med sina fondtorg. Handelsbankens XACT Fonder (2000) var länge ensam med nu har både HQ Bank (2009-2010), SEB (2011) och Swedbank Robur (2012) emitterat sina första EFTer. Vi ser paralleller med när bankernas fondtorg konkurrensutsattes av externt fondutbud. När de blev konkurrenstutsatta på sin egen hemmaplan sökte de nya distributionskanaler och marknadsplatser. 

Hittills har EFTer bara kunnat handlas om kunderna har en depå. Utmanarna bland försäkringsbolagen Nordnet och Avanza var snabbt ute och erbjöd EFTer som placeringsalternativ i sina kapitalförsäkringar och bankerna tvingade följa efter. Men med noll i avgift för paketeringen och kostsamma depåsystemlösningar krävdes ofta en lägsta gräns för att kunna teckna. De försäkringsbolag som inte sysslade med värdepapperhandel kunde inte alls erbjuda produkten.

Men vad är det som säger att man måste ha en depå i en fondförsäkring?

Försäkringsbolagen har länge haft full kontroll på kundernas olika fondandelar i sin fondandelsreskontra. Så att kunna hantera kundernas EFTer (inom ett givet universum) bör vara klart görbart – det tycker i vart fall vi.
Inför de stundande avtalsupphandlingarna vore det intressant att få se ett riktigt långt prissatt erbjudande med en förvaltad EFT. Varför inte en med dynamisk om allokering mellan olika tillgångsslag som ger en väl riskjusterad portföljsammansättning? Bankerna har kundrelationerna, uppenbarligen emitterat ETFer och borde vara intresserade de dryga 22 miljarder i årliga premierna inom ITP och SAF-LO. Oaktat om det blir fri flytträtt, upphandling eller anslutning.