Fri flytträtt och provisionsförbud två av många utmaningar

Det långsiktiga sparandet

Livförsäkringsutredningen presenterades i förra veckan och diskussionen har varit livlig i olika media. Igår fick vi dessutom reda på att provisionsförbudsutredningen kommer att bli försenad. Vi väntar fortfarande på ITP-upphandlingen och om det blir upphandlingen eller anslutning. Dessutom kommer en ny utredning kring finansiell rådgivning.

Regeringen verkar snegla på RDR Retail Distribution Review som ställer helt nya karv på en genomtänkt struktur för intäktsmodellen för att kunna informera om det olika avgifterna. Aktörerna får med andra orde vänta ytterligare på klara spelregler för den svenska tjänstepensionsmarknaden.

En sak verkar fortfarande gälla, förändringar är kontinuerliga och påverkar alla delar av affärsmodellen. 

Viktigast bör vara att ha ett flexibelt IT-stöd som ger administrativ effektivitet. Oavsett vilka nya legala krav och de andra aktörerna agerande kan man behöva förändra erbjudandet till kunden eller affärs- och intäktsmodell. Kan man dessutom hitta en leverantör som kontinuerligt bevakar omvärlden om bygger in flexibilitet där det behövs till en känd kostnad. Då behöver man inte fundera på vad och hur man ska kravställa, utveckla, dokumentera och sedan testa – bara anpassa den egna organisationen för den förfinade arbetsprocessen

Så har vi resonerat när vi funderat på vad vi tror att marknadens aktörer kommer att behöva för att lyckas på förändringens marknad. Vi är lika beroende av att våra kunder lyckas som att vi har det administrativa stöd som de behöver för att bedriva sin verksamhet riktigt kostnadseffektivt. Våra kunder är våra partners för vår fortsatta framgång, så bör även våra kunder se på oss. Framtiden blir vad vi gör den till!

Vill du veta mer om hur vi möter upphandlingar på tjänstepensionsmarknaden, nya lagkrav och vilka möjligheter varje kund har att påverka vår framtida utveckling? Kontakta info@itello.se

Vår uppskattning av marknaden för “den utökade flytträtten” är ca 1 600 miljarder baserat på 2011 år siffror omfattande svensk tjänstepension.Intäkter kan schablonmässigt uppskattas till 1 600 miljarder SEK x 0,2 procent i förvaltningsavgift = 3,2 miljarder SEK.