Generationsfonder – ett enkelt val! Men förstår kunden sitt val?

Det långsiktiga sparandet

Sedan SPP:s introduktion av generationsfonder på den svenska marknaden 1996 har idén om att göra ett val utifrån din placeringshorisont vuxit i popularitet. Enkel att förklara – lätt att förstå. Generation efter generation har börjat att spara, även om det säkert finns både föräldrar och mor/farföräldrar som sparar åt sina barn och barnbarn.

När PPM introducerades hösten 2000 startade två banker och ett försäkringsbolag generationsfonder, några år senare hade alla bankers fondbolag generationsfonder i premiepensionssparandet.

Dessutom finns generationsfonderna paketerade i olika sparformer – vanligt fondsparande med reavinstbeskattning, pensionssparande med ”skatterabatt” i fondförsäkring eller IPS, eller som investeringssparkonto eller kapitalförsäkring med schablonbeskattning av kapitalet. 

Generationsfonder finns också som entrélösningar inom de flesta avtalspensionsområden. Ofta är det generationsfonder som inte är öppna för andra avtalsområden. Ibland har försäkringbolaget skapat generationsportföljer bestående av ett urval fonder. Collectums upphandling 2010 inom ITP var en av första riktigt stora. Intressant att notera hur olika ”glidbanor” bolagen har och hur allokeringen ser ut under utbetalningen. Kan och förstår verkligen kunder det här eller väljer de ett varumärke de känner igen?

I kundens ögon finns det naturligtvis en viss tillfredställelse i att ha tagit ett beslut som innebär att allt allokeras om av fondförvaltaren. Men har kunden egentligen någon aning om vilka förväntningar på risk och avkastning de kan förvänta sig? Det finns få undersökningar om hur det är med den saken. Vi har hittat en firma som gjort undersökningar i sju år om spararnas kunskaper om generationsfonder och varför de valde den fondtypen.

Anslutningen i SAF-LO innebär med stor säkerhet att vi kommer att få se entréfonder av generationsfondskaraktär. Hur involverar man kunderna så att de förstår vad de väljer? Dags att involvera kunderna i produktutvecklingen redan i kunddialogen?