Generationsfonder – vem tar vem?

Det långsiktiga sparandet

Generationsfonderna är enkla att förklara och lätta att förstå när sparandet diskuteras ute på bankkontoren. På bara några minuter kan rådgivarna förklara fördelarna med att ha större risk i sparandet när det är långt till pension och minska risken genom att succesivt flytta över till räntebärande placeringar i takt med att kunden närmar sig pension och kapitalet förväntas vara störst. Att man sedan låter en professionell förvaltare välja de aktiemarknader med störst potential verkar vara en bra idé. Kunden gör ett val och behöver inte fundera mer. Dessutom fungerar samma pedagogik när man pratar om premiepensionssparande, som entréfondslösningar inom avtalspensionsområdet, eller i någon annan sparprodukt som ISK, IPS eller vanligt fritt fondsparande.

Figuren visar fondförmögenheten per generation och respektive aktör (staplar) och ackumulerad fondförmögenhet AUM (linje) 2013-06-30. Källa Morningstar.se ™

  • Swedbank har varit framgångsrika sedan starten 2004, speciellt bland sparare yngre än 40 år (70- och 80-talister).
  • SPP:s kunder är, eller börjar närma sig utbetalning av fondsparandet.
  • Handelsbankens generationsfonder har fått ett tillskott på drygt 20 miljarder under årets första sex månader. Det motsvarar drygt 15 procent av all förmögenhet som ackumulerats sedan 1996.
  • Nordea har i stort sett lika fördelning mellan generationerna.
  • Länsförsäkringar som lanserade sina fonder 1998 har en del 40-talister.
  • SEB har generationsfonder men verkar ha sålt andra fonder liksom Skandia och Danske Bank.
  • Intressant är även att Swedbank verkar vara ensam om att marknadsföra generationsfonder bland 80- och 90-talister. 90-talsfonden har dock minskat närmare 800 miljoner under årets sex första månader.

Det verkar som om man på Swedbanks kontor valt att prata om det som är enkelt att förklara och lätt att förstå i större utsträckning än övriga retailbanker. Kunden gör ett val och sedan sköter en förvaltare om placeringarna. Handelsbanken verkar också ha valt den strategin, med tanke på tillväxten i de nya generationsfonderna som lanserades hösten 2012.

?Lika men ändå väldigt olika

Ett enkelt val och sedan förändras risken i takt med att du närmar dig pensionen. Under tiden väljer professionella förvaltare att placera i de marknader och sektorer som de tror mest på. Så är det i varje fall tänkt. Men det finns skillnader:

  • Fördelningen över tiden mellan aktie och ränterisk – den s.k. glidbanan skiljer sig från bolag till bolag. Fördelningen mellan aktie- och ränterisk under utbetalning är en av de faktorer som visar störst skillnad. Se nedan 50-tal. Avkastningen det senaste året ligger i spannet mellan 1,0 och 11,2 procent! Hur fonden allokerar mellan olika aktiemarknader verkar vara avgörande för avkastningen. Se nedan 80-tal. Där ligger alla aktörer med en stor aktieandel, men avkastningen är mellan 9,8 och 13,4 procent
  • Avgifterna skiljer sig avsevärt. Swedbank tar ut 1,22 % och det verkar inte bekymra de som sparar. Länsförsäkringar 0,51 – 0,64 %, Nordea 0,5 %, SPP har 0,41 % och Handelsbanken Pension 0,01 %. Uppgifter från Morningstar ™ . Nu är vissa generationsfonder fond-i-fond där avgifterna i de ingående fonderna tas ut varje dag i fondens NAV. Så avgifterna är inte helt transparanta. Dessutom finns ett flertal av fonderna med i PPM som har rabatterade fondavgifter.
  • Avkastningarna skiljer sig avsevärt även inom samma generation vilket vi tycker är anmärkningsvärt. Glidbanorna är hursomhelst likartade och ger likartad aktieexponering. Fondavgifter påverkar såklart avkastningen.

Avkastning 2013-01-01—2013-08-27 källa Morningstar

Generationsfonder är lätta att förklara och enkla att förstå men som alltid är det viktigt att kunderna förstår innebörden av det de ”köper”. Inom PPM har alla aktörerna vi redovisar här med generationsfonder. Om rådgivningen sker på bankkontoren och kunderna förväntas vara ”varumärkestrogna” kan genom det ”enkla” valet både få avsevärt högre kostnader och lägre avkastning än ett i kundens ögon likvärdigt alternativ.

 

Ladda ner fördjupningsmaterialet här!