Giganterna på den nordiska livförsäkringsmarknaden

I tre tidigare artiklar har vi analyserat de nordiska marknaderna. Nu tar vi och tittar närmare på aktörerna. Den enskilt största aktören har 13 procent av marknaden, därefter följer nio nästan lika stora aktörer. Bland de trettio största aktörerna finns det bara en som har verksamhet på alla fyra marknader - Nordea.

I tre tidigare artiklar har vi analyserat de nordiska marknaderna. Nu tar vi och tittar närmare på aktörerna. Den enskilt största aktören har 13 procent av marknaden, därefter följer nio nästan lika stora aktörer. Bland de trettio största aktörerna finns det bara en som har verksamhet på alla fyra marknader - Nordea.

Tre aktörer har verksamhet på tre av marknaderna Danica, Handelsbanken och Nordnet (försäkrings och sparverksamhet).

  • Två aktörer har verksamhet i två av marknaderna Skandia, Storebrand, SEB.
  • Förutom i vilka geografier aktörerna är verksamma är det intressant att känna till vilken typ av verksamhet de bedriver. KLP, AMF är exempel på stora aktörer med nischad verksamhet. Skandia, SPP är exempel på verksamheter med diversifierade erbjudanden och multipla distributionskanaler. Det påverkar såklart bolagens kostnader för att bedriva sin verksamhet.

Utökar vi det geografiska området till att omfatta Baltikum har vi fler aktörer som bedriver verksamhet på flera marknader. Vi väljer att beskriva marknaderna istället för att beskriva i vilka länder aktörerna bedriver verksamhet. Vi har sett flera olika konstruktioner, allt från att bedriva gränsöverskridande verksamhet till att bedriva verksamheten i dotterbolag till att bedriva den i filial. Det som är intressant för oss är vilka marknader aktörerna agerar på och hur Itello kan hjälpa dem att administrera sina erbjudanden effektivt.

Vi har över tid sett ett allt större intresse av en modern plattform för administration som adresserar olika marknader och som har höjd för olika legala strukturer förutom möjligheterna att hantera olika valutor, språk, produkter, betalningsförmedlare och myndighetsrapportering

Oligopolmarknader eller fri konkurrens?
Hur har den konkurrensutsatta pensionsmarknaden i Norden förändrats?
Tillväxt igen på den Nordiska livförsäkringsmarknaden

Största förändringen över tid är att den svenska marknaden fått fler aktörer på bekostnad av de två största. Avanza #17 och Nordnet  # 19 ha på några år etablerat sig som livförsäkringsbolag även om det är tack vare kapitalförsäkring som är en investerings- och sparprodukt. Nyteckningen har dock gått ner för bolagen de senaste åren.  För giganten Nordea är det tillväxten i Sverige på drygt 600 procent 2003- 2013 och en enastående tillväxt i Finland de senaste åren som är anmärkningsvärd. Diagrammet visar premier per land och år för Nordea.

Nedanstående figur visar förändnirngar av marknadsandelar per land för Nordea.

Följ vår bevakning av den nordiska marknaden!


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]