Gjensidige Forsikkring och Norska Nordea Liv, nästa livbolag som konsolideras?

Nordea köper det norska försäkringsbolaget Gjensidiges bankverksamhet och ingår ett strategiskt partnerskap kring distribution av Gjensidiges försäkringserbjudande.

Distributionsförmåga allt viktigare för branschens aktörer

Återigen ser vi att distributionsförmågan står i centrum för en förändring av affärsmodellen i den nordiska försäkringsbranschen. Försäkringbolaget Gjensidige säljer sin bankverksamhet och koncentrerar därmed sin verksamhet till just försäkring och tecknar samtidigt ett samarbetsavtal med Nordea om distribution av sitt kunderbjudande.

Norska Nordea Liv, «skal levere forsikringsrelaterte spareprodukter og produkter som gir finansiell trygghet ved død og uførhet. Produktene og tjenestene skal ha høy kvalitet og være lønnsomme for kunder og eiere.»  och de kommer det med all säkerhet att fortsätta med. Det nya är att Gjensidige får en starkare distribution av sitt erbjudande både inom sakförsäkring men framför allt inom pensionssparande.

Vi ser att den norska pensionsmarknaden befinner sig i en ”perfect storm” där digitaliseringen pågår för fullt, en ny pensionsreform står inför dörren och många av aktörernas kärnsystem kräver en modernisering likt den Folksam är mitt inne i.

Computer Sweden: Folksam fortsätter miljardsatsa – ”vi måste bygga digitala ekosystem i molnet”

Det ska bli intressant att följa utvecklingen. Kommer vi att se en tydligare uppdelning av producent- och distributörsrollerna på den norska marknaden. Helt klart är att det finns stordriftsfördelar likt de vi sett på den svenska marknaden. Ett test kommer när den nya generationens tjänstepensioner lanseras på den norska marknaden.

Läs mer om drivkrafterna i konsolideringen av den nordiska försäkringmarknaden på Itello Insights.

Konsolidering på den nordiska marknaden

Sammanställningen nedan visar några förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:
2017 – SEB Pension Danmark/ Danica Pension
2017 – Silver/Storebrand
2016 – Ikano Försäkring/Euro Accident
2015 – Skandia Danmark/Nordic Insurance Consolidation Group
2015 – Pensionskassorna DIP och JØP går samman
2013 – Folksam/SalusAnsvar(DNB)
2012 – Pensions Fennia+Pensions Tapiola
2012 – Folksam/Salus Ansvar
2012 – Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2012 - Old Mutual (Skandia Life Finland)/OP-Pohjola
2009 – Moderna Liv/Aspis Liv
2009 – Chesnara/Moderna Liv (Glittnir)
2008 – Folksam/KP
2007 – Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 – Old Mutual/Skandia
2005 – Swedbank/Hansabank (Swedbank Life)
2001 – Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 – Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 – Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 – SEB/Trygg Hansa

Fortsätt att följa förändringarna på den Nordiska livförsäkringsmarknaden. Läs mer på Itello Insights!

Danske Bank säljer Danica Pension i Sverige
Danske Bank säljer Danica Pension i SverigeUnder Almedalsveckan snackades det i smyg om en förestående försäljning av Danica Pension i[...]
AI Pension lämnar över till Skandia
AI Pension lämnar över till SkandiaArkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina[...]
AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
AP Pension köper Skandias verksamhet i DanmarkYtterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.Våren[...]

Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]