Google förändrar försäkringsmarknaden för alltid

Personriskmarknaden

2011 köpte Google en “aggregator” eller prisjämförelsesajten BeatThatQuote för £ 37,7Mio. Sajten vann pris för bästa start up 2006 och var rankad som Storbritanniens mest snabbväxande websida 2007 i en rapport från Nielsen Online. Sedan dess har marknaden för bilförsäkring och bolån förändrats i för alltid i Storbritannien. Helt plötsligt är det relationen vi med Google som blir avgörande vilka bilförsäkring kunderna tecknar. Det säger sig självt att det är svårt för försäkringsbolagen som ofta har en dialog med sina kunden en gång om året, när premien ska förnyas, får svårt att konkurrera med Google. Det är även en utmaning för de konkurrerande prisjämförelsesajterna.  Vad är det då Google gör? Jo ger kunden möjlighet att välja den bilförsäkring som passar hen bäst. Inget konstigt. Inga dolda provisioner eller kick-backs. Googles etablerade affärsmodell att erbjuda annonser fungerar på sajten minst lika bra som tidigare.

Ett lysande exempel på “digital disruption*” som vi skrivit ett par artiklar om på vår engelska version av Itello Insights.  I Sverige har vi sett ett par prisjämförelsesajter som erbjuder olika försäkringar mest inom sakområdet. Men med ett eventuellt provisionsförbud skapas det incitament för att de även kommer att börja jämföra personriskprodukter. Erfarenheter från Storbritannien enligt vår expert Mike Jennings, är att kunderna ofta väljer på pris vid en jämförelse av bolagens premier före komplett hälsodeklaration och riskbedömning. Det har fått till följd att vissa bolag med riktigt låga premier har hårdare riskbedömningskriterier och kunden får inte teckna, få kunder orkar då genomföra ytterligare en hälsodeklaration och blir därför utan skydd. Andra bolag har följt efter vilket har lett till att bolagens produkter blir mer likartade. Ytterligare en konsekvens är att de bolag som har frågor om den sökande har nekats försäkring hos ett annat bolag nu har fått en annan och mer diffus innebörd. Vilket bolag som nekat en försäkring är viktigare med tanke på att kriterierna snarare än att man blivit nekad. Har man kvar regeln riskerna bolaget att neka någon av “fel anledning”.

Hur det blir i Sverige återstår att se, men vi tycker oss ha märkt att aktörerna börjar anpasa sina processer. Vi ser bland annan en övergång från Big T – där teleunderwriting gör på alla sökande till Small t, där man gör teleunderwriting på de personer som inte har ren hälsa. Vissa aktörer har därför infört någon form av automatiserad riskbedömning via digitala frågeformulär, ofta med ett begränsat antal frågor. Men det finns utrymme för fortsatt effektivisering av processen för att hantera hälsodeklarationer och automatisera riskbedömningen. I Storbritannien startade försäkringbolagen en “quote portal” där bolagen presenterade sina clear case premier och det är därifrån de många aggregatorerna hämtar sina priser. Men det innebär att man måste genomföra respektive bolags hälsodeklaration och riskbedömning för att få en “bindande” uppgift på premien. Om vi får se en av försäkringbolagen gemensam premieportal (till skillnad från premiecentral) eller om inte tiden är mogen för en mer sofistikerad lösning som tar höjd för många av de tillkortakommanden som vi sett under åren i Storbritannien återstår att se. Vi har tagit hjälp av Mike Jennings när vi nu tar fram en lösning på att effektivisera och omdefiniera processen för automatiserad riskbedömning.

Följ Itello på LinkedIn eller Twitter

*”Digital disruption describes the collision that’s happening as consumers rapidly embrace new technologies to make their lives easier and companies of all sizes use those new technologies to offer people better experiences – better ways to bank, to read, to fall in love, to live their lives. All of these things are accelerating so quickly that it’s breaking or disrupting the old ways that we used to do these things and it’s disrupting the ways that businesses operate. Companies that participate in this change will succeed, but those that don’t join in the disruption will find that they are no longer relevant to their customers.”  Läs mer i artikeln nedan, Customers first. Digital disruption explained by James McQuivey at Forrester.