Gratis på riktigt eller bara noll i förvaltningsavgift?

Det långsiktiga sparandet

I våras tog vi upp nyheten att SEB:s och Handelsbankens fondbolag planerar att lansera fonder med noll i avgift här på Itello Insights.

SEB lanserade SEB Euroland Gratis trots att man tog ut en fondsskattavgift på 0,05 procent på förmögenheten. Gratis ska vara gratis tyckte många, bland annat konsumentverket. Nu läser vi att SEB fonder ändrat uppfattning och även kommer att stå för skatten. Gratis på riktig!*

Handelsbanken kommer att ersätta avgiftsbelagda fonder med nya utan avgift inom premiepensionssparandet. Förvaltningsavgiften är noll men den skatten i de Luxemburgbaserade fonderna kommer fondandelsägarna att betala.  ”Det handlar om 0,01 procent, säger Katja Bergqvist, VD för Handelsbanken Fonder”. Noll i avgift alltså!

Prispress av fondavgifterna är ingen nyhet – den började på allvar 1994 genom en upphandling som konkurrensutsatte tjänstemännens pensioner genom introduktionen av ITP-planen.

I april 2009 erbjöd Avanza som första aktör noll i fondavgift med sin Avanza Zero som entrélösning till löntagarna inom SAF-LO.  En helt ny strandad sattes för fondavgifterna inom avtalspensionsområdet.

I den upphandlingen 2008 så valde några aktörer att inte medverka – priset var en av anledningarna i kombination med (o)möjligheten att ge rådgivning kring pensionssparandet. Ska vi se Handelsbankens initiativ inom premiepensionssparande som ett första steg i en helt ny generation generationsfonder? Inte helt osannolikt – med fonderna Pension 40, 50, 60, 70 som matarfonder och en ränte- och en fond-i-fond med olika aktieindexfonder som mottagarfonder så har Handelsbanken utnyttjat de nya möjligheterna med UCITS IV för en kostnadseffektiv fondförvaltning som ger olika viktning av ränte- och aktierisk över tiden. Återstår att se om och när fonderna kommer att vara med i upphandlingarna inom SAF-LO och ITP under hösten och med vilka avgifter.

Om SEB Euroland Gratis kommer att vara ett alternativ kommer vi att få se under hösten. Hur kommer de andra retailbankerna Swedbank och Nordea göra? Vilket erbjudande kommer vi att få se från de ömsesidiga bolagen? Kommer nuvarande försäkringstagare acceptera att nya försäkringstagare inom SAF-LO och ITP har lägre eller noll i fondförvaltningsavgift?

Eller får vi se ett helt nytt erbjudande som garanterar avkastningen inte bara under sparandefasen utan även under utbetalning? Det låter kanske som en utopi – men kan komma snarare än de flesta anar. Följ med på Itello Insight så kommer du att få veta mer!

*Avanza tar i en artikel upp att det finns en fransk transaktionsskatt vid köp av aktier som spararna trots allt kommer att betala. Läs den här. Vi har ingen åsikt i frågan med både “gratis” och “noll i avgift” är uppenbarligen laddade ord där det finns åsiktsskillnader. Vi vill ge våra kunder effektivare administration – det blir än viktigare när intäkterna från fondavgifterna minskar och närmar sig noll för nya fonder.