Hållbarhet viktigt för försäkringsbolagen

Tre försäkringsbolag är med på tidningen Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges 101 mäktigaste personer. Förra året var fem personer med på listan. Var kapitalet placeras gör skillnad.

Hållbarhet viktigt för försäkringsbolagens kunder

Nästan var femte person under 36 år anser att det är viktigt att försäkringsbolagen har ett miljö- och hållbarhetsengagemang, att jämföra med 7 procent bland äldre. Läs mer

Var kapitalet placeras spelar roll

Det här vet alla försäkringsbolag och blir allt tydligare med i vilka bolag de placerar försäkringstagarna sparande och premier. Listan rankar i år förmågan att skapa mötesplatser och nätverk kring hållbarhetsfrågor högt. Det kan vara en av förklaringarna till förändringen av personerna och försäkringsbolagen.
I år finns tre representanter från Folksam, Alecta och SPP med på Aktuell Hållbarhets lista äver Sveriges mäktigaste. Förra året var fem personer från Folksam, SPP (2 personer) Skandia och Nordea med. Länk till 2017 års lista.

Val av leverantörer med hållbarhetsfokus är också viktigt

Att placerar pensionskapitalet i bolag enligt hållbarhetsperspektivet är viktigt. För Itello, en leverantör till många av pensionsbranschens försäkringsbolag, utgör hållbarhet och socialt ansvarstagande en naturlig del för företaget och i medarbetarnas arbetsvardag. Det är också en viktig del i våra kunders ambitioner varför en oberoende verifiering av vår egendeklaration inom Socialt ansvarstagande känns som ett bra kvitto på vårt arbete.

Itellos arbete med socialt ansvarstagande är verifierat och godkänt av det oberoende institutet RISE. 

Itello har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet och socialt ansvarstagande. 2017 anpassade vi även oss till standarden ISO 26000 för socialt ansvarstagande. Detta innebär ett enhetligt ledningssystem samt både ett uttalande och en egendeklaration. Det oberoende institutet RISE har granskat hela ledningssystemet och verifierat Itellos egendeklaration samt godkänt och även gjort ett eget officiellt uttalande.

Läs mer om socialt ansvarstagande på Itello, vår egendeklaration samt uttalande från Itello och RISE.

Itello bedriver ett aktivt arbete inom socialt ansvarstagande. Detta gör vi för att vi vill ta vårt ansvar för hållbar utveckling i samhället och miljön, och för att leva upp till våra huvudsakliga intressenters förväntningar. Tanken att alla organisationer bär ett ansvar för att skapa ett välfungerande samhälle tilltalar oss!

Mats Lillineberg
Itello/VD


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.