Så ha den nordiska pensionsmarknaden förändrats

I Sverige har den konurrensutsatta marknaden vuxit drygt 8 gånger på 25 år. Vi har sett en rad nya sparformer som pressat priserna och utmanat försäkringsbranschen att kontinuerligt trimma sina kostnader. Men hur ser det hur med konkurrensen i de övriga nordiska länderna? 

Sedan 1990 har det konkurrensutsatta sparandet i Sverige ökad från 25 miljarder 1990 till drygt 210 miljarder 2013. Till det kommer sparandet i IPS och Investeringssparkonto som till sin karaktär är långsiktigt men inte klassificeras som försäkringssparande.

I artikeln Tillväxt igen på den Nordiska livförsäkringsmarknaden jämförde vi utvecklingen i de nordiska länderna.  I Sverige kan vi se att den konkurrensutsatta marknaden för pensionssparande har ökat kraftigt men hur har andelen av marknaden som är konkurrensutsatt förändrats? 

För Sveriges del ökar andelen konkurrensutsatt marknad kontinuerligt. Det finns fortfarande vissa försäkringsbestånd som är premiedragande där framför allt Alecta, Folksam, AMF och Skandia är ”monopolbolag”. Vi har också sett att vissa avtalspensionsområden konkurrensutsatt pensionssparandet.

Den obligatoriska flytträtten i Norge innebär att vi definierat den Norska marknaden helt öppen med 100 procent fri konkurrens. I Danmark ser vi ingen större skillnad över tid. Hade det funnits starka drivkrafter för öka konkurrens borde vi sett det anser vi. I Finland är arbetspensionen etablerad. Intressant är dock att vi ser en fusion mellan två av bolagen Pensions-Fennia och Pensions-Tapiola för att effektivisera administrationen och sänka kostnaderna.  Prispressen drabbar även ”monopolbolag” och vi såg tidigare i år ett initiativ att konsolidera två pensionskassor i Sverige även om det initiativet avbryts.

Läs mer om den nordiska marknaden på Itello Insights.

Danske Bank säljer Danica Pension i Sverige
Danske Bank säljer Danica Pension i SverigeUnder Almedalsveckan snackades det i smyg om en förestående försäljning av Danica Pension i[...]
AI Pension lämnar över till Skandia
AI Pension lämnar över till SkandiaArkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina[...]
AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
AP Pension köper Skandias verksamhet i DanmarkYtterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.Våren[...]

 Vi har även vägt samman och även tagit med en ”nordisk” linje i diagrammet att ta med till nästa möte i Nordiska Ministerrådet. Klart är i vart fall att den Norska marknaden är i särklass, Den Svenska närmar sig och eftersom Sverige har den största marknaden kommer den Nordiska kurvan att vara en spelbild av den Svenska. 


Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]