Hur ser framtidens kundmöten ut inom avtalspensionsområdet?

Det långsiktiga sparandet

För de tre bolag som inte längre är valbara finns bara en chans. Det är att deras kunder gör ett aktivt val att stanna kvar. Annars går nya premier till Alecta. I bästa fall stannar det upparbetade kapitalet kvar.

Collectum skickar brev och tar ut en fast avgift på 450 kronor per år. Bolagen tar ut en avgift mellan 0,13 % och (Alecta Optimal) och 0,40 % (AMF Fond) men då ska de inte bara kommunicera med kund utan även administrera försäkringarna och förvalta kapitalet.

Nordea, Länsförsäkringar och Handelsbanken får fundera lite extra på om och hur de ska få kunderna att stanna kvar. Ett sätt är att få till ett personligt möte, men det inser alla att det kommer att kosta betydligt mer än intäkterna. Nu har bankerna den fördelen att de kan ta rådgivningsmöte utan att ha produktlönsamhetsfokus.

Men just banker har fördelen av att ha digitala möten med sina kunder. Varje gång en bankkund med ITP-avtal betalar en räkning eller faktura kan man påminna om att göra valet att stanna kvar. Eller tänk om man tipsar om att boka ett möte för att flytta kapitalet? Sitter bankerna med trumf på hand inom avtalspensionsområdet? 

Svenska Försäkringsföreningen lyfter frågan hur försäkringsbranschen ska utnyttja det moderna sättet att kommunicera med sina kunder på seminariet En digitaliserad försäkringsbransch – utmaningar och möjligheter, den 11 september. Frågan blir extra intressant inom ett annat avtalspensionsområde, SAF-LO, där just nu över tjugo bolag har ansökt om att få mer information om villkoren för att anslutning sig. Att bli valbar räcker inte, man måste bli vald och helst måste kunden flytta med sig upparbetat kapital för att få lönsamhet. Vår uppfattning är att det kommer att krävas långsiktighet och uthållighet för att få kunderna att byta bolag.

Vem som har bäst förutsättning att lyckas kan man fundera på. Vi ser två ytterligheter:

  • Centralt segmenterade och framarbetade digitala kundmöten med en vinstmaximerande organisation
  • Personliga möten med en lokalt förankrad organisation i ett bolag ägt av försäkringstagarna

Med vem vill kunderna prata om vilken nivå av trygghet och omsorg de behöver och hur de ska fördela det mellan försäkring och sparande? Allt fler talar om välfärdsgapet och hur det ska finansieras. Men hur mötet med kunden ser ut är minst lika intressant. Finns det några tydliga kundbeteenden? Idag finns det helt nya möjligheter till kostnadseffektiv dialog och kommunikation, dessutom finns det initiativ från regeringshåll i form av digitaliseringskommissionen att driva frågor som är centrala för hur vår välfärd utformas.