I fokus – Utbetalningar….

Det långsiktiga sparandet

I del tre tog vi upp flyttmarknaden, i del fyra studerar vi ett fenomen som berör främst kapitalförsäkringar – återköp – lite mer i detalj.  Det här en vattendelare mellan sparande och försäkring. Vi är vana vid att banksparande sker på någon form av konto – villkoren kan ändras och vi kan avbryta, öka, minska, avsluta och flytta vårt sparande. Givetvis finns exempelvis skatteregler kring investeringssparkontot, Individuellt pensionssparande (IPS) och fastränteinlåning. När det gäller försäkringar ingår man ett avtal med försäkringsbolaget – båda parter gör en utfästelse – att vi ska spara ett visst belopp under en viss tid och försäkringsbolaget har vissa skyldigheter. I samband med att kapitalpension 2005 och senare kapitalförsäkring infördes 2007 skapades försäkringsprodukter som var ämnade för sparande, ofta i syfte att uppnå en viss skatteeffekt (alltid lägre skatt). Då infördes även möjlighet till återköp med mer generösa villkor t.ex. tidigast efter 12 månader, utan avgifter efter x månader etc. Förändringen innebar att helt nya aktörer startade försäkringsbolag. Nordnet och Avanza är två pionjärer som startade egna försäkringsbolag. Brummer & Partners erbjöd genom white labeling kaptalförsäkring via Folksam Fondförsäkring. Utmanarna erbjöd många tjänster via självbetjäning, så även möjligheten till återköp. Det var väldigt intressant att återköpa kapitalförsäkringar inför årsskiftet för att undgå den schablonberäknade kapitalskatten. Efter årsskiftet investerades ofta pengarna igen. Den enda risken placeraren tog var marknadsrisken över årsskiftet.  Från och med 2012 har reglerna för hur underlag för skatten beräknats ändrats, principen att mäta vid flera tidpunker gäller både för kapitalförsäkring och för investeringssparkontot.

Återköp kan göras av alla typer av försäkringar men det finns olika begräsningar. Ofta kopplat till skattelagen, men även kopplat till de villkoren för försäkringen, t.ex. tio års löptid, olika avgiftstrappor etc. 

De senaste årens ”vinnare” på investeringsmarknaden är utan tvivel utmanarna med Avanza och Nordnet som klart lysande stjärnor. Det är alltså ingen slump att de är de bolag som ökat sitt kapital snabbast med hjälp av kapitalförsäkringar återköper störst andel av det förvaltade kapitalet. Sifforna från Skandia, SEB och Länsförsäkringar inte uppdelade på livbolag respektive fondbolag vilket gör att bilden inte är helt rättvisande. De kommer att ha en högre andel om vi enbart tittar på det bolag som erbjuder kapitalförsäkringar.

Väljer vi istället att studera vilka aktörer som är störst på återköpsmarknaden så har de tre största aktörerna (Nordnet, Avanza och Swedbank) 60 procent av alla återköp.  Därefter kommer Skandia och SEB, d.v.s. de aktörer som har störst framgångar inom investeringsmarknaden.

En relevant fråga är hur mycket av premierna som är ”riktigt” försäkringssparande och vilka som är rena placeringar av (långsiktigt) sparande. Under 2012 kommer vi att se hur väl kapitalförsäkringen står mot investeringssparkontot. Helt klart är att för aktörer som har differentierad prissättning mellan kapitalförsäkring och investeringssparkonton kommer kundernas val om de tycker att produkterna är lika att gå till den med lägre kostnader. Frågan är då om förtroendet finns kvar eller om sparandet för evigt är borta och därmed potentiella intäkter.

Ytterligare en iakttagelse är att Itellos kunder står för 41 procent av alla återköp. Borde inte det innebära att det finns ett alldeles utmärkt stöd för administration av återköp och utbetalning?