I fokus – Utbetalningar…

Det långsiktiga sparandet

I denna tredje del tittar vi närmare på flyttmarknaden. Branschen talar om två olika slags flyttar. Flytt mellan olika försäkringskoncerner – externa flyttar. Och flyttar mellan bolag inom koncernen – interna flyttar. I försäkringsförbundets statistik särredovisas varken internflyttar eller externflyttar. Det kan tyckas underligt att en flytt från förvaltningsformen traditionell försäkring till fondförsäkring ska redovisas som en in- respektive utflytt i statistiken bara för att det är två olika bolag i en koncern. Det är naturligvis mer intressant att jämföra in- respektive utflyttar mellan olika försäkringskoncerner.

Så vad är syftet med att rapportera in-respektive utflyttar? Det som borde vara intressant är att få statistik på externa flyttar och till vem. Om allt fler och i ökande takt flyttar från ett bolag, oaktat anledning, så kommer det att få konsekvenser för de kunder som väljer att stanna kvar eller inte har möjligheten att flytta. 

Byte av förvaltningsform d.v.s. flytt från traditionell försäkring till fondförsäkring eller vice versa är intressant i sig, men dagens redovisning ger inte svar på de frågor som vi har. Tillsammans med nya premier försäkringsersättningarna per förvaltningsform och redovisat över tiden kan vi få en bättre förståelse för våra kunders marknad. Och borde det inte vara på nettoflödet man mäter sina marknadsandelar istället för på nytecknade premier? Är det inte dags att se branschen med nya ögon nu? Eller finns det för många som har rörliga löner som baseras på marknadsandelar avseende nytecknade premier och möjligtvis inflyttar? Vad tror du?

I figuren nedan har vi sorterat bolagen baserat på utflyttat belopp 2011. Figuren visar tydligt att det är de etablerade bolagen som har störst utflyttar i kronor och att det finns två riktigt stora vinnare på flyttmarknaden – båda bankbolag – Nordea Liv & Pension och Swedbank Försäkring. 

I figuren nedan visar vi andelen utbetalningar av totalt belopp. Folksam och AMF står för ca 20 procent var av utflyttarna.  Det här kanske är ytterligare ett perspektiv som man kan se de olika aktörernas inlägg i den fria flytträttsdebatten. Fast vi tycker det är mer intressant att vara med och utveckla en branschstandard för att effektivisera både de interna och externa flyttarna. Vilka som är mest intresserade återstår att se. Fortsätt att följa Itello Insights – här kommer svaret förr än du anar…

I nästa del tar vi och tittar närmare på återköpen och hur stor del av bolagens premier som utgörs av återköp av kapitalförsäkringar.

Läs tidigare inlägg om Utbetalningar