I fokus – Utbetalningar..

Det långsiktiga sparandet

I första delen av ”I fokus – Utbetalningar” visade vi en sammanställning över utbetalningarna per bolag för 2010 till 2011 samt fördelningar 2011 på försäkringsersättning, utflytt och återköp. Figuren nedan redovisar utbetalningarna 2011 uppdelat på pensionsutbetalningar (försäkringsersättning), återköp och utflytt. Ser vi marknaden för utbetalningar från försäkringsbolag som en marknad utbetalades totalt 161,7 miljarder eller knappt 650 miljoner per dag. Livsfallsutbetalningar svarade för nästan två tredjedelar, återköpen av kapitalförsäkringar ca 25 procent och flyttmarknaden tio procent.

De aktörer som har störst försäkringsersättningar eller så kallade livsfallsutbetalningar är inte helt oväntat de som bedrivit verksamhet under längst tid samt avtalsbolagen. De har stora bestånd av kunder som har uppnått z, d.v.s. pensionsåldern.

Utflytt ser ut att ”drabba” Folksam, AMF och Skandia mest, men satt i relation till kapitalet har dessa bolag inte anmärkningsvärda siffor. Vi återkommer till både in- och utflyttar i en senare artikel, för det finns vissa egenheter i rapporteringen av statistiken från bolagen.
 

Återköp sker nästan enbart av kapitalförsäkringar och då blir det naturligt att internetaktörerna Nordnet och Avanza och retailbankerna med Swedbank Försäkring ses som stora aktörer eftersom de har stora bestånd av kapitalförsäkringar.

För Itello innebär det att våra kunder inte har en dominerad utbetalningstyp utan vi till fullo måste behärska administrationen av alla tre. I takt med att allt fler fyrtiotalister går i pension ökar livsfallsutbetalningarna. Flyttarna mellan bolag är än så länge relativt liten men kommer säkerligen att öka. Både i takt med att kapitalet ökar på det redan fria flytträttssparandet men även ökad medvetenhet om att välja ”rätt” bolag. Återköpen av kapitalförsäkringar kommer förmodligen att minska tack vare att investeringssparkontot ersätter ”sparprodukten” kapitalförsäkring. Dessutom kan man fundera på hur mycket av återköpen hos aktörerna som gjordes inför årsskiftet 2011. Från och med 2012 så är lagen ändrad för beräkning av underlaget för schablonskatten.

Våra kunder har stora förväntningar på att vi effektiviserar administrationen av livsfallsutbetalningar, återköp och flyttar. De kunder vi har idag representerar väl i både storlek och typ av utbetalningar övriga aktörer, skillnaden är att de har ett och samma system för att administrera både försäkringar och utbetalningar, vilket innebär att många manuella rutiner och handgrepp minskar. Det innebär ökad effektivitet, spårbarhet och bättre personalutnyttjande samt färre antal system.

Läs tidigare inlägg om utbetalningar