ICA Banken väljer ny partner för fondsparare – byter affärs- och intäktsmodell

Det långsiktiga sparandet

Nyheten om att Catella Fonder blir den aktör som kommer att erbjuda fonder hos Ica Banken dök upp häromdagen. Den förra partnern var Nordnet och de kunder som valde att fondspara i det erbjudandet kommer att fortsätta som kunder i Nordnet. Det här är det andra exemplet på hur en White label-affär utvecklas över tiden. Brummer Life som hade sin White label-affär hos Folksam valde att starta eget försäkringbolag och att ta över kunderna för att kunna agera och vara med i upphandlingarna på tjänstepensionsmarknaden.

Ica Banken har använt sig av Nordnets distributionsplattform för att erbjuda sina sparare olika fondalternativ. Ett vanligt upplägg är att den som äger distributionsplattformen delar med sig av den kick-back man får från de fondbolag som finns representerade. När nu Ica Banken stänger White label-affären innebär det att man också byter affärsmodell. Från att tidigare varit distributör åt Nordnet och erhållit ersättning väljer man nu att i egen regi registrera tre fonder som man outsourcat förvaltningen av till Catella. En vanlig intäktmodell är att ta ut en fondavgift och vissa aktörer tar ut en avgift för att hålla fondkonto. Det blir intressant att se hur Ica Banken kommer att göra när de nu verkar ”äga” kundrelationen med fondsparana. Det framgår inte av pressmeddelandet om fonderna kommer att erbjudas som vanligt fondsparande eller om Ica Banken har för avsikt att söka tillstånd för investeringssparkontot. Att vi svenskar kan spara i fonder har vi otaliga bevis på – men kommer vi att spara i investeringssparkontot utan att det finns rådgivning? Det har säkert aktörerna som idag erbjuder investeringssparkontot funderat på. Det återstår att se hur ICA Bankens värdeerbjudande presenteras och hur de utvecklar sin kundrelation.

Vill du vet mer om bakgrunden till White label? Här kan du läsa mer (på engelska).