Innebär Pensionsåldersutredningen sotdöden för livförsäkringsbolagen?

Det långsiktiga sparandet

I en avdragsgill pensionsförsäkring, privat eller genom jobbet, är kapitalet inlåst till 55 års ålder och måste tas ut under minst fem år. Igår presenterade pensionsåldersutredningen ett förslag som går ut på att gränsen ska höjas till 62 år redan 2017. Redan idag kan vi se att sparandet minskar bland unga. Om pengarna måste vara låsta ännu längre så finns det risk att pensionssparandet minskar ytterligare. Avdragsrätten minskades 2007 från max 40 300 till 12 000 för alla och det finns förslag på att avdragsrätten ska tas bort helt och hållet. Det innebär att pensionssparandet blir allt mindre intressant, speciellt för unga. Att binda sparandet till 62 år är helt obegripligt långt bort för en ung människa. Om det finns pengar över så kommer investeringssparkontot och vanligt fritt fondsparande att vara attraktiva alternativ före försäkringssparande.

Det här får så klart konsekvenser för livförsäkringsbolagen och ger affärsutvecklarna nya utmaningar. Men det finns alternativ!

1. Förtydliga skillnader inom tjänstepensionen

Tjänstepensionsmarknaden kommer att fortsätta att växa. Men det gäller att ha riktigt låga avgifter för att få vara med. Oavsett om det är upphandling eller anslutning inom avtalspensionsområdet eller om det sker via någon gruppföreträdare som Max Matthiessen eller Söderberg & Partners. 

Förslaget från utredaren Tord Gransbo i livförsäkringsutredningen ger möjligheter för de aktörer som har effektiv distribution och kundmöten. Om de är personliga och individuella eller digitala automatiserade kommer vi att få se tids nog. Att vi får se tydligare kundsegmentering och tydligare skillnader i erbjudandena är vi övertygade om. De nominerade aktörerna för årets livförsäkringsbolag talar sitt tydliga språk.

2. Säkerställ effektiv personriskadministration

Välfärdsgapet skapar ytterligare möjligheter för aktörerna. Men risken finns att det snabbt blir prispress när alla går in samtidigt och upphandlingarna inom tjänstepensionsområdet pressar priserna. Det flesta sjukvårdsförsäkringarna är fortfarande betalade av företag, vilket vi beskrev i en artikel på Itello Insights. En av utmaningarna för att få lönsamhet inom personriskområdet är att få till en effektivare riskbedömningsprocess. Idag måste många ansökningar behandlas manuellt genom telefonsamtal med kunden för att få ett komplett riskbedömningsunderlag. Vi är övertygade om att det finns sätt att effektivisera processen och dessutom korta ner den från dagar och veckor till minuter. Vill du veta mer? Kontakta Oscar Lindvall!

3. Fokusera på ett segment och rensa bland produkterna

Fokusera på ett segment, en produkt som är riktigt enkel och se till att du får stora volymer. Läs mer om vad Johan Sidenmark, vd på AMF, berättade på Business Model Finance.

Rensa bland produkterna. Läs mer om vad Catrin Fransson, affärsområdeschef på Swedbank, sa på Business Model Finance.

Vi ser också nya möjligheter till produktförädling,  framför allt inom fondförsäkringsområdet. Idag finns det möjlighet att erbjuda individuella garantinivåer både under sparandet och under utbetalning av fondförsäkringen. Den här typen av produktförädling kommer att kunna ge både nöjdare kunder, kunder som stannar kvar och nya intäkter. Vi har undersökt möjligheterna tillsammans med en hedgeaktör som innebär att vi kan implementera en lösning i Inca.

4. Satsa på det strategiska samarbetet

Itello har effektiviserat administration av pensioner, försäkringar och fondsparande för marknadens aktörer sedan 2003. Även om förutsättningarna ändras radikalt för våra kunder är vi beroende av att de lyckas bli vinnare på förändringens marknad. På samma sätt är de beroende av att vi har en god förståelse om vart marknaden är på väg och vad som krävs för att ge dem det stöd de behöver för att kunna förändra sina affärsmodeller, produkterbjudanden, distributionskanaler, intäkts- och ersättningsmedeller. Läs mer om hur vi ser på strategiskt samarbete med våra kunder.