Investeringssparkontot – 50 dagar kvar!

Det långsiktiga sparandet

Den 23 november fattar riksdagen beslut angående investeringssparkontot. Om riksdagen säger ja till regeringens förslag är det idag 50 arbetsdagar kvar till den nya sparformen introduceras på marknaden.

Johan Hansing, chefekonom på Bankföreningen säger idag till Privata Affärer “Det kanske är lättare för de mindre bankerna att hinna få färdigt en ny produkt”.

Vad tror du? Är det de små aktörerna eller storbankerna som får fram ISK-erbjudandet i tid?