Itello och Cordial anordnar frukostseminiarium den 7 mars!

Det långsiktiga sparandet

Business Model Summit i november inspirerades vi framför allt av Mikkel Berg från Silver som poängterade vikten av lättförståeligt kundspråk, bättre översikt och tydlighet i kunddialogen. Som en direkt uppföljning av Business Model Summit anordnar vi på Itello, i samarbete med Cordial, ett frukostseminarium den 7 mars. Fokus på seminariet kommer att ligga på affärsmodeller och trender inom det långsiktiga sparandet, och du kommer att få svar på frågor som:

  • Hur möter gammal sparandelogik den nya tekniken?
  • Vilka är trenderna inom det långsiktiga sparandet?
  • Hur kan du dra nytta av den nya tekniken för att tydliggöra erbjudandet och förenkla kunddialogen?
  • Hur utvärderar du affärsmodellen och plattformen för ditt erbjudande inom det långsiktiga sparandet?

Carl-Viggo Östlund, avgående vd på Nordnet, formulerade sina tankar kring just dessa frågor i en intervju med oss tidigare i höstas:

Vi försöker hela tiden jobba med nya produkter, just nu fokuserar vi hårt med vårt pensionserbjudande, eftersom vi ser en stor tillväxtpotential inom detta område. Här kan vi med trovärdighet arbeta med våra värdeord – ”enkel”, ”modern” och ”aktiv” vilket är grundskälen till att man ska välja Nordnet. Dessa ledord ligger oss varmt om hjärtat. Det är solklart att frågan om transparens kommer stå i fokus framöver. Det är ett resultat från finanskrisen 2008 och den rådande skuldkrisen. Den ökade riskmedvetenheten har därför bidragit till att kunderna nu ställer högre krav på att få veta vad de betalar för och vad de får för pengarna. Jag välkomnar denna utveckling och ser bara fördelar med en ökad genomlysning. Hela branschen måste kunna redogöra för den snåriga prissättningen på ett mycket enklare sätt och konstruera prismodeller som kunderna kan förstå. Här ligger Nordnet i framkant, eftersom vi inte har några dolda avgifter utan är transparenta i vår avgiftsstruktur. Det handlar om ömsesidighet och tillit.

Vi kommer att utveckla resonemangen kring denna typ av frågor den 7 mars. Inom kort presenterar vi agenda och länk till anmälningsformulär, så fortsätt att följa oss här på bloggen och på Twitter! Det är också via bloggen som du kommer att få ta del av intervjun i sin helhet.